Main Menu
User Menu

Pamětní medaile pěšího pluku 35. Foligno

Pamětní medaile pěšího pluku 35. Foligno

     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V., Československá vyznamenání., V. část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#381030Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. Československá vyznamenání, V. část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#381031Verze : 1
Pamětní medaile pěšího pluku 35 – Foligno byla založena v průběhu roku 1948 při příležitosti 30. jubilea pluku, který se znormoval v severní Itálii a které za své domovské město považoval „Foligno".
Při hodnocení vzhledu této medaile je nutno připustit, že jde o medaili poněkud fádní, ale zajímavou.
Medaile se předávala i poštou, byla uložena v papírové krabičce s malou stužkou a udělovacím potvrzením.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#386917Verze : 1
Pamětní medaile 35. pěšího pluku Foligno byla založena v roce 1948 při příležitosti 30. výročí vzniku.


Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#338228Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
The Commemorative Medal of the 35th infantry regiment "Foligno"
Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 Melichar, František
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#415012Verze : 0
MOD
Diskuse
Vidíte, a můj zdroj říká, že pětatřicátníci vznikli na konci 17. století. Foligno byl údajně pluk italských legií.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-35-Foligno-t106825#338260Verze : 0