Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní medaile na korunovaci Showa

大礼記念章(昭和)

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korunovaci Showa
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#426391Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korunovaci Showa
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#426395Verze : 0
MOD
Korunovační medaile k usednutí na trůn císaře Šówa 1928
Showa Enthronement Commemorative Medal 1928Budoucí císař Hirohito se narodil jako prvorozený syn císaře Taišó dne 29. dubna 1901 v Tokiu. Jeho vláda začíná v roce 1926 a končí smrtí dne 7. ledna 1989. Doba vlády císaře Hirohita je nazvaná císařskou érou Šówa. V době smrti byl císař nazýván Tennó Heika (Jeho Výsost Syn nebes).


Mladý korunní princ v roce 1921 absolvoval „turné„ po Evropě, byl přijat římským papežem Benediktem XV. Mezi panovníky, kteří prince přivítali ve svých zemích byl i anglický král Jiří V. Právě tento panovník silně mladého prince ovlivnil. Japonsko je v této době postiženo jednak krizí společenskou, ale hlavně ekonomickou. Japonsko se dostává pod vliv vojensko-ekonomické kliky, která hledá východisko z krize ve válečných výbojích a expanzi Japonska do Asie.


Hirohito se oficielně stává 124. císařem dne 25. října 1926 po smrti svého otce.


Pamětní medaile na památku a čest korunování a nástupu na císařský trůn byla založena císařským ediktem č. 188 ze dne 1. srpna 1928, V průběhu příprav na slavnostní korunování, které se uskutečnilo ve starobylém císařském městě Kjoto.


Podmínky pro udělení medaile jsou totožné s podmínkami, které byly stanoveny pro medaili z roku 1915 (uvedeno v úvodní části pojednání o Korunovačních medailích).


Medaile, která je 30 mm velká je kvalitně ražena ze stříbra. Na přední straně v centru je pozlacená plastická chryzantéma, která je symbolem císařství. V centru je císařský trůn. Po obou stranách trůnu, v čínském slohu, jsou obláčky jako symbol císařství. Na spodní části medaile je několik hieroglyfů, které jsou vznešeným starobylým vojenským pozdravem: „BANZAJ„. Po okraji medaile je zdobení (stylizované květy sakury).


Na zadní straně medaile jsou nápisy. Tyto hieroglyfy ve volném překladu znamenají:


PAMĚTNÍ MEDAILE V ČEST NASTOUPENÍ NA VZNEŠENÝ STOLEC
(případně volněji: Pamětní medaile vydaná na počest slavného nástupu na císařský trůn)


Na spodní části plochy medaile je datum: Třetí rok Šhowa 11 měsíc (1928 listopad).
Dále i zde vidíme po stranách štítů s hieroglyfy vznešené nebeské obláčky.


Stuha:
Stuha je široká 36 mm (viz obrázek). Pokud je medaile udělená dámám, je na stuze složené do mašle (viz obrázek).


Medaile se předávala v etuje (viz obrázek) a s dekretem, který potvrzoval udělení dekorace.


Literatura:
Je totožná s literaturou uvedenou v úvodní části.
Pamětní medaile na korunovaci Showa - Císař  Hirohito v císařském korunovačním oděvu

Císař Hirohito v císařském korunovačním oděvu
Pamětní medaile na korunovaci Showa - Stuha pro dámy . Medaile je opravdu nádherná ražba .

Stuha pro dámy . Medaile je opravdu nádherná ražba .
Pamětní medaile na korunovaci Showa - Spona nižšího císařského uředníka

Spona nižšího císařského uředníka
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#328924Verze : 0
Korunovace Šova, medaile pro ženy, udělovací krabička.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#376276Verze : 0
MOD
Korunovace Šova, různé druhy udělovacích krabiček a udělovací dekret.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#376277Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na korunovaci Showa
Showa Enthronement Commemorative Medal
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Cudži, Masanobu
DD.MM.RRRR Nagumo, Čúiči
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Showa-t125661#654257Verze : 0
MOD