Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní medaile na korejské národní sčítání lidu

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korejské národní sčítání lidu
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korejske-narodni-scitani-lidu-t125647#426364Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korejské národní sčítání lidu
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korejske-narodni-scitani-lidu-t125647#426365Verze : 0
MOD
Pamětní medaile sčítání lidu v Koreji .
Korea First National Census commemorative MedalSčítání obyvatelstva v okupované Koreji mělo pro Japonské hospodářství strategický význam. Tato organizovaná akce byla zahájeno k desátému výročí vlastního sčítáni obyvatelstva v Japonsku.


Tato pamětní a záslužná medaile byla založena císařským ediktem č. 145 ze dne 18. července 1932 .
Byla určena pro všechny, kteří se na vlastním sčítání podíleli. Organizaci a provedení zabezpečovali vysocí úředníci a armáda Japonska. Zároveň však bylo nařízeno, že touto medaili nemůže být dekorován nikdo, kdo již je nositelem Japonské pamětní medaile z roku 1920 .


Medaile je v Japonsku vzácná a ve sbírkách se mnoho nenachází. Je tedy zcela jisté, že medaili byli vyznamenáni nižší úředníci loutkové vlády v Koreji, kolaboranti .


POPIS MEDAILE :


Přední strana je zcela identická s medaili Japonskou.


Zadní strana:
Pro Evropana je i zadní strana stejná, jen při pozornějším bádání a sledování vidíme jinak rozložený nápis a jiný počet hieroglyfu. Opis ve volném překladu znamená :


KOREA NÁRODNÍ SČÍTÁNÍ PAMĚTNÍ MEDAILE
1 DEN 10 měsíce 5 ROKU SHOWA (1.října 1930


Medaile se udělovala s dekretem v kartónové etuji, které nese na víčku název medaile ( hieroglyfy ) .


Literatura:
Je uvedena v úvodní části článku
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korejske-narodni-scitani-lidu-t125647#328634Verze : 0
Medaile se od své předchůdkyně na japonské sčítání liší nápisem na rubu. Je podstatně vzácnější. Na obrázku je udělovací dekret a krabička.


Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korejske-narodni-scitani-lidu-t125647#426367Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na korejské národní sčítání lidu
Korean National Census Commemorative Medal
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korejske-narodni-scitani-lidu-t125647#654256Verze : 0
MOD