Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na dobytí Grivické reduty

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na dobytí Grivické reduty
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1907
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Stříbrná medaile
Bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. "Наградные медали Государства Российского". М. 2001.
Романофф Д. "Ордена, медали и история Черногории". Копенгаген. 1988. (англ.)
Пилетич М. "Награды югославянских народов 19 - первой половины 20 веков (до 1941г) из собрания Военного музея в Белграде". Белград.1987. (серб.)
Клитманн К.-Г. "Фалеристика Румынии". Берлин. 1975. (нем., англ.)
Павлов П. «Болгарские ордена и медали». София, 2002 г. (болг.)
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-dobyti-Grivicke-reduty-t116829#403987Verze : 0
Pamětní medaile na dobytí Grivické reduty
В память взятия Гривицкого редута"


Medaile byla jako pamětní dekorace založena v roce 1907 králem Rumunska a byla určena především vojákům útočícím na „Grivickou redutu“ tvrdě bráněné turecké pevnosti Plevno v roce 1877.


Grivické opevnění se nacházelo jihozápadně od Plevna u silnice či přístupu k Sofii. V útoku na pevnost byli mimo ruských jednotek aktivně zapojení i rumunští vojáci, kteří se dočkali po pěti měsících obléhání i kapitulace pevnosti 28. listopadu 1877 i s velitelem posádky tureckým generálem Osmanem-pašou.


Popis medaile:


Avers:
V ploše medaile je poprsí cara Alexandra II. a rumunského krále Karla I. Při okraji je rozložen nápis:


„ALEXANDER II. RUSORUM IMPERATOR.
CAROLUS I. REX ROMANIA„


Před slovem Alexandr II. je malý křížek neb car v této době již nežil.


Revers:


Medaile je oboustranně zdobená jemným perlovcem.
Plocha medaile je vyhrazena pro nápis (ruský,rumunský a bulharský).
V horní části medaile je letopočet 1877 pod kterým je malý carský dvouhlavý korunovaný orel. Pod orlem je nápis v azbuce:


„ВЪ ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ ГРИВИЦЫ-И ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ“


Střední část:


„AMINTIREA LUAREI GRIVIZEI – SIA ELIBERAREI BULGARIEI“


Poslední nápis je v azbuce (bulharsky):


ВЪ СПОМЕНЬ НА ПРЕВЗЕМАНЕТО - НА ГРИВИЦА и ОСВОБОЖДЕНИЕТО - НА БЬЛГАРИЯ“


V dolní části medaile je letopočet 1907.


Medaile byla vyhotovena ve stříbře rozměr 39mm ) a bronzová menší medaile o průměru 29 mm, která byla určena k ocenění vojákům ( vojíni a poddůstojníci), kteří v této době ještě žili.


Medaile není příliš známá a i když nejde o oficielní státní vyznamenání lze ji považovat za vzácnou. Pan Meřička získal do své sbírky medaili bronzovou, která by měla být uložena v jeho sbírce uložené v národním muzeu Praha.


STUHA:
V době, kdy byla tato medaile mezi faleristy „objevena“ však již nikdo neznal a nezná jaké stuha k dekoraci patří.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-dobyti-Grivicke-reduty-t116829#403988Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na dobytí Grivické reduty
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1907
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
Stříbrná medaile se stuhou
Bronzová medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Avers:
V ploše medaile je poprsí cara Alexandra II. a rumunského krále Karla I. Při okraji je rozložen nápis:


„ALEXANDER II. RUSORUM IMPERATOR.
CAROLUS I. REX ROMANIA„


Před slovem Alexandr II. je malý křížek neb car v této době již nežil.


Revers:


Medaile je oboustranně zdobená jemným perlovcem.
Plocha medaile je vyhrazena pro nápis (ruský,rumunský a bulharský).
V horní části medaile je letopočet 1877 pod kterým je malý carský dvouhlavý korunovaný orel. Pod orlem je nápis v azbuce:


„ВЪ ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ ГРИВИЦЫ-И ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ“


Střední část:


„AMINTIREA LUAREI GRIVIZEI – SIA ELIBERAREI BULGARIEI“


Poslední nápis je v azbuce (bulharsky):


ВЪ СПОМЕНЬ НА ПРЕВЗЕМАНЕТО - НА ГРИВИЦА и ОСВОБОЖДЕНИЕТО - НА БЬЛГАРИЯ“


V dolní části medaile je letopočet 1907.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. "Наградные медали Государства Российского". М. 2001.
Романофф Д. "Ордена, медали и история Черногории". Копенгаген. 1988. (англ.)
Пилетич М. "Награды югославянских народов 19 - первой половины 20 веков (до 1941г) из собрания Военного музея в Белграде". Белград.1987. (серб.)
Клитманн К.-Г. "Фалеристика Румынии". Берлин. 1975. (нем., англ.)
Павлов П. «Болгарские ордена и медали». София, 2002 г. (болг.)


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-dobyti-Grivicke-reduty-t116829#410374Verze : 0