Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na čínský incident

China Incident Commemorative Medal

支那事変記念章

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na čínský incident
Název v originále:
Original Name:
支那事変記念章
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426078Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na čínský incident
Název v originále:
Original Name:
支那事変記念章
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426079Verze : 0
MOD
Jde o jednu z nejvzácnějších japonských medailí. Podle Císařského ediktu č. 658 z 26.9.1942 byla určeny pro ty vojáky, kteří se nekvalifikovali na udělení Válečné medaile za čínský incident. Ovšem na její udělení se kvalifikovali všichni účastníci čínského tažení. Pamětní medaile je v Japonsku zcela neznámá. Z obou důvodů Peterson vyvozuje domněnku, že mohla být určena pro čínské kolaboranty.


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426081Verze : 0
MOD
Medaile Čínského incidentu .
China Incident commemorative Medal
Problematika a historie této medaile velmi úzce navazuje na medaili, kterou jsme popsali v úvodní části článku. ( viz úvodní článek ) .


Tato pamětní medaile byla založena opět z rozhodnutí císaře jeho ediktem č. 658 ze dne 26 .září 1942 .


I když hovoříme o medaili pamětní, medaile se udělovala za zásluhy v době války (incidentu ) v Číně. Nárok na tuto medaili splňovali lidé, kteří zabezpečovali práci např. úřednického a správního aparátu, podíleli se na zásobování armády, tedy pracovali ve prospěch japonských okupantů .


V samotném Japonsku je tato medaile velmi vzácná a nedostupná. Věrní poddaní a vojáci císaře Hirohita ( 1901 – 1989, 124. císař, který se přímo podílel na agresivní politice Japonska ) bojovali, či byly do bojů v Číně aktivně zapojeni. Samotní japonští sběratelé připouštějí, že medaile byla zřízená s cílem odměnit služby a zásluhy čínských kolaborantů. Je celkem pochopitelné, že důkazy o zbabělosti a spolupráci s nepřítelem se po jejich porážce musí ihned zničit .


POPIS MEDAILE :
Medaile je ražena z bronzu o průměru 30 mm. Na přední straně je v horní části medaile položen císařský znak (chryzantéma ) obklopený květy Sakury .
Na zádní straně je vertikálně umístěn nápis v hieroglyfech, který v překladu znamená :


PAMĚTNÍ MEDAILE ČÍNSKÉHO INCIDENTU


STUHA :


Je celkem zajímavé, že stuha této medaile je zcela shodná s medaili z let 1937 – 1945 ( viz úvodní článek )Literatura je uvedena v úvodní části článku .


Poznámka :
Obrázek této vzácné medaile je převzat z nabídkového a prodejního katalogu eMedals .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#328425Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile na čínský incident
China Incident Commemorative Medal
支那事変記念章
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Hašimoto, Močicura
DD.MM.RRRR Sasaki, Tóiči
DD.MM.RRRR Takagi, Takeo
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#628070Verze : 0
MOD