Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na čínský incident

China Incident Commemorative Medal

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na čínský incident
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426078Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na čínský incident
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426079Verze : 0
MOD
Jde o jednu z nejvzácnějších japonských medailí. Podle Císařského ediktu č. 658 z 26.9.1942 byla určeny pro ty vojáky, kteří se nekvalifikovali na udělení Válečné medaile za čínský incident. Ovšem na její udělení se kvalifikovali všichni účastníci čínského tažení. Pamětní medaile je v Japonsku zcela neznámá. Z obou důvodů Peterson vyvozuje domněnku, že mohla být určena pro čínské kolaboranty.


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#426081Verze : 0
MOD
Medaile Čínského incidentu .
China Incident commemorative Medal
Problematika a historie této medaile velmi úzce navazuje na medaili, kterou jsme popsali v úvodní části článku. ( viz úvodní článek ) .


Tato pamětní medaile byla založena opět z rozhodnutí císaře jeho ediktem č. 658 ze dne 26 .září 1942 .


I když hovoříme o medaili pamětní, medaile se udělovala za zásluhy v době války (incidentu ) v Číně. Nárok na tuto medaili splňovali lidé, kteří zabezpečovali práci např. úřednického a správního aparátu, podíleli se na zásobování armády, tedy pracovali ve prospěch japonských okupantů .


V samotném Japonsku je tato medaile velmi vzácná a nedostupná. Věrní poddaní a vojáci císaře Hirohita ( 1901 – 1989, 124. císař, který se přímo podílel na agresivní politice Japonska ) bojovali, či byly do bojů v Číně aktivně zapojeni. Samotní japonští sběratelé připouštějí, že medaile byla zřízená s cílem odměnit služby a zásluhy čínských kolaborantů. Je celkem pochopitelné, že důkazy o zbabělosti a spolupráci s nepřítelem se po jejich porážce musí ihned zničit .


POPIS MEDAILE :
Medaile je ražena z bronzu o průměru 30 mm. Na přední straně je v horní části medaile položen císařský znak (chryzantéma ) obklopený květy Sakury .
Na zádní straně je vertikálně umístěn nápis v hieroglyfech, který v překladu znamená :


PAMĚTNÍ MEDAILE ČÍNSKÉHO INCIDENTU


STUHA :


Je celkem zajímavé, že stuha této medaile je zcela shodná s medaili z let 1937 – 1945 ( viz úvodní článek )Literatura je uvedena v úvodní části článku .


Poznámka :
Obrázek této vzácné medaile je převzat z nabídkového a prodejního katalogu eMedals .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#328425Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile na čínský incident
China Incident Commemorative Medal
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Hašimoto, Močicura
DD.MM.RRRR Sasaki, Tóiči
DD.MM.RRRR Takagi, Takeo
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cinsky-incident-t125546#628070Verze : 0
MOD