Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na cestu korunního prince do Koreje

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na cestu korunního prince do Koreje
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cestu-korunniho-prince-do-Koreje-t125612#426270Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na cestu korunního prince do Koreje stříbrná
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cestu-korunniho-prince-do-Koreje-t125612#426271Verze : 0
MOD
Medaile je velmi vzácná, v Japonsku se v podstatě nevyskytuje. Na obrázcích jsou udělovací dekret a krabička.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-cestu-korunniho-prince-do-Koreje-t125612#426272Verze : 0
MOD