Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 75. výročí Slovenského národního povstání a ukončení druhé světové války

Commemorative Medal for the 75th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II

Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončeniu druhej svetovej vojny

Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončeniu druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 75. výročí Slovenského národního povstání a ukončení druhé světové války
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončeniu druhej svetovej vojny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2019
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Pamätná medaila má kruhový tvar, je dvojstranná, nemá stupne.

Lícna strana – v dominantnej časti kruhovej kompozície je vyobrazený reliéf Nízkych Tatier, ktorý je zo spodnej časti prekrytý obdĺžnikovým poľom,v ktorom je osadený kvet maku vyrastajúci z okraja; jeden rozkvitnutý ako dominantný, druhý s uzavretým kvetenstvom a s lístkom. Kvet maku predstavuje symbol vojnových veteránov. Po zvislých stranách obdĺžnika je na ľavej strane letopočet 1944 spájajúci sa so Slovenským národným povstaním a na pravej strane letopočet 1945 spojený so skončením druhej svetovej vojny. Po obvode je v kruhopise v dvoch samostatných riadkoch text. Prvú časť textu tvorí nápis 75. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA a druhú časť textu tvorí nápis A SKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY, ktorý je umiestnený pod textom prvej časti.Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.

Rubová strana – tvorí ju v strede plochy umiestnený znak Ministerstva obrany Slovenskej republiky bez textu na stuhách, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.

Priemer obojstrannej medaily je 35 mm a je vyrobená z kovu striebornej farby.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je červeno-bielo-červeno-bielo-červeno-bielo-červená; šírka jednotlivých pruhov je 4-2-8-10-8-2-4 mm, šírka stuhy je 38 mm, dĺžka stuhy je 11 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Autorom je Peter Valach.
Zdroje:
Sources:
www.vhu.sk
https://www.vhu.sk/data/att/10570.pdf
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-75-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-a-ukonceni-druhe-svetove-valky-t224884#625501Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile k 75. výročí Slovenského národního povstání a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal for the 75th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončeniu druhej svetovej vojny
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.08.2019 Iľanovský, Ján
04.09.2019 Navrátil, Karol
18.09.2019 Jaklovský, Vladimír
DD.MM.RRRR Iliško, Ondrej
DD.MM.RRRR Kovács, Štefan
DD.MM.RRRR Kríž, Peter
DD.MM.RRRR Milde, Slavomír
DD.MM.RRRR Ondrejka, Peter
DD.MM.RRRR Tóth, Róbert
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-75-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-a-ukonceni-druhe-svetove-valky-t224884#625502Verze : 0
MOD