Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského

Commemorative Medal of 9th Rifle Regiment of Karel Havlíček Borovský

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.28-29
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.12
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-9-streleckeho-pluku-Karla-Havlicka-Borovskeho-t105665#377707Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers :
Medaile o průměru 39 mm má lehce oboustranně zvýšený okraj ve středu dekorace je postava novináře, rebela a bouřliváka Karla Havlíčka Borovského. Postava novináře je zahalena v plášti, který připomíná antické roucho a samotná postava antického rétora.
Při okraji medaile je napis:
„PŘISLIBUJTE SI MNĚ, VYHROŽUJTE SI MNĚ – PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU"

Revers:
Medaile má ve své horní části větší číslici „9“ pod kterou je lipová ratolest převázaná ozdobnou stuhou na které jsou jubielní letopočty:
- 1918 zformování jednotky
- 1948 jubielní výroční datum pluku

Při okraji medaile je rozložený nápis:
„STŘELECKÝ PLUK" – (v horní části)
„KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO" – (v dolní části)

Ouško k upevnění medaile na stuhu je kulovité .Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.28-29
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.11
foto https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-9-streleckeho-pluku-Karla-Havlicka-Borovskeho-t105665#377708Verze : 1
Pamětní medaile 9. střeleckého pluku byla založena v souvislosti s plukovní oslavou (Pěší pluk 9) věnovanou založení této jednotky v Rusku. Plukovní oslava to však byla skromná a ve své podstatě šlo jen o slavnostní nástup jednotky spojený s rozkazem velitele pluku a poděkování za službu. Účast hostí byla minimální a staří legionáři měli dokonce doporučenou účast v civilním oděvu bez carských dekorací (tolik přímý účastník slavnostního nástupu jednotky).
Medaile byla založena v průběhu roku 1948.
Medaile o průměru 39 mm se předávala v prosté papírové etuje s malou stužkou a potvrzujícím dekretem o udělení. Přední strana s postavou Karla Havlíčka Borovského je zpracována dle kutnohorské sochy Josefa Strachovského (VAM).
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-9-streleckeho-pluku-Karla-Havlicka-Borovskeho-t105665#385748Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského
Commemorative Medal of 9th Rifle Regiment of Karel Havlíček Borovský
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-9-streleckeho-pluku-Karla-Havlicka-Borovskeho-t105665#626722Verze : 0
MOD