Main Menu
User Menu

Pamětní kříž věrnosti

Pamětní kříž věrnosti
The cross " For the fidelity "

Po osvobození Československa, po ukončení 2. světové války byl založen Svaz osvobozených politických vězňů a to jako zájmová společenská organizace, která ve svých řadách sdružila perzekuované osoby ( bez ohled na jejich politickou minulost ) .

Z rozhodnutí předsednictva svazu bylo již v roce 1946 založeno a vyrobeno první viditelné vyznamenání viditelné a nositelné ocenění a upomínka na těžké léta věznění, které tito čestní lide strávili v německých koncentračních táborech a věznicích .

Vlastní vyznamenání tedy nebylo státním oficielně uznávaným křížem či dekorací. Ale již počátkem roku 1947 bylo legalizováno výnosem ministerstva národní obrany č. 46325 - I. Odb. 1947 .

Toto nově založené vyznamenání se nazývalo PAMĚTNÍ KŘÍŽ VĚRNOSTI .

Ale již krátce po svém založení bylo více nazvané :

KŘÍŽ OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇU

Tento název jistě vznikl na základě skutečnosti, že kříž obdrželi lidé vracející z koncentračních táborů, věznic a káznic .

Popis dekorace :

Pamětní kříž věrnosti je ražen z patinovaného bronzu. Kříž má průměr 38 mm, pří síle 2 mm. Kříž je osmihrotý, výrazně maltézského typu. Na středu kříže je položen kruhový medailon o průměru 21 mm v jehož středu je umístěný malý znak republiky ( korunovaný dvouocasý lev s prsním štítkem ). Okraj medailonu je lemován trnovým věncem, znak bolesti a utrpení .


Na zadní straně kříže je ve středu opět kruhový medailon a v něm je rozložen třířádkový nápis :

1939 / ZA VĚRNOST / 1945

Na ploše ramen jsou pak rozložená písmena Svazu osvobozených politických vězňů a to na kolmém rameni je písmeno " S ", na vodorovných ramenech písmena " O " a " P " a na dolním rameni písmeno " V " .


Na horním konci kříže, v rozeklaní horního ramene je naletováno kulovité ouško, kterým prochází závěsný kroužek. Stuha je 42 mm široká, černá a má ve svém středu 4 mm široký jasně rudý pruh .

Malá řádová stužka má rozměr 42 x 10 mm. Typické pro tuto stužku je upevnění trnové koruny ( věnečku ) na středu malé stužky .

Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání VI. Část II. národní odboj
Macháček - Amort : Československé řády a vyznamenání Praha 1964
Statuty vyznamenání Československého svazu protifašistických bojovníků a Českého svazu protifašistických, Praha 1975bojovníků
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#335983Verze : 0
Pamětní odznak osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 1939 – 1945
Commemorative Cross for Liberated Policital Prisoners 1939 - 1945Již v průběhu roku 1947 dochází ke změně a je založen kříž , který má vznešený název :
„ Pamětní odznak osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu .


Kříž byl založen se souhlasem ministerstva národní obrany .


Popis dekorace :


Kříž na své přední straně je identický s křížem Věrnosti .


Změnila se však zadní strana kříže . Na střed kříže je v tomto případě posazen znak Svazu politických vězňů , tj. trojúhelník o výšce 17 mm posazený hrotem dolu , položený na lichoběžník o rozměru 17 x 8 mm . Na ploše lichoběžníku jsou umístěna písmena „ S „ a „ P „ a na ploše trojúhelníku vzájemně propojená písmena „OPV „ ( Svaz osvobozených politických vězňů Praha .Na vodorovných ramenech kříže je oboustranně kolmo postaven letopočet : „ l939 a 1945 „ .


Závěsné ouško a stuha i malá řádová stužka jsou opět stejné jako u kříže I. typu .


K oběma typům kříže se vyráběli jednostranné špendlíkové miniaturky .
Křížů tohoto typu bylo uděleno více jak 70 000 ks .


Literatura :
Je uvedena v úvodní části článku


Poznámka :
Diskuze proč vznikl kříž II . typu je stále poněkud záhadná . Zdá se , že právě nápis u kříže Věrnosti byl rozhodujícím pro změnu ražby . Důvod byl celkem prostý . Někdo ze „ soudruhů „ na MNO si uvědomil , že pokud někdo seděl od roku 1939 do roku 1945 v koncentračním táboře , nelze mluvit o „Věrnosti „ případně o věrnosti komu ??


Byl vydán pokyn svazu , a kříže byli postupně vyměňovány za tento kříž II. typu .II.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#335984Verze : 0
III.
Pamětní kříž „ ZA VĚRNOST „ svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu .


Svaz osvobozených politických vězňů prošel svým jednak přirozeným vývojem stárnutí , ale také politickými boji o charakter svazu , který se měnil mnohdy podle stávající politické situaci v zemi , což se promítlo jednak po roce 1968 ale ponejvíce po převratovém roce 1989 , kdy se z bývalé „bašty „ Komunistické strany pro změnu stává organizace vyhraněně protikomunistická .


V roce 1960 při změně státního znaku republiky je založen a udělován další , v pořadí již III . typ kříže tohoto svazu . Kříž je ražen z bronzu o průměru 38 mm a při síle 2 mm . Kříž je opět osmihrotý , maltézského typu . Střed kříže kde se nachází středový medailon má průměr 21 mm a je rámován opět trnovým věncem . Na středový medailon je položena pavéza státního znaku s novým státním znakem ČSSR . ( viz obrázek ) .


Rubní strana kříže má ve svém středu opět orámovaní ,které je podobné jako orámování u kříže „ Za věrnost „ z roku 1946 . Na středu kříže se dále nachází třířádkový nápis :


1939 / ZA VĚRNOST / 1945


Na vodorovné ploše ramen jsou umístěna písmena „S“ a „B“ , na dolním rameni pak písmeno „P“ ( Svaz protifašistických bojovníků )


Kříž je opět zavěšen a nošen na stuze , která je jednotná pro všechny tři typy popsaných křížů . ( viz obrázek )
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#335985Verze : 0
IN MARGINE soupisu čs. vyznamenání


Dr. Roman Jedlička.


V nepravidelné rubrice „ In margine „ soupisu čs . vyznamenání ( tedy v překladu „ Na okraj „ soupisu čs. vyznamenání ) jsme se v rámci redakce snažili na stránkách časopisu SIGNUM doplňovat původní soubornou práci Václava Měřičky o čs . vyznamenáních , která byla vydaná v několika dílech v pobočce České numismatické společnosti v Hradci Králové v letech 1973 -1988 ( poslední díly pak se spoluautorem V . Kounovským ) . Objevily se totiž vyznamenání nebo varianty , které autoři ve svém díle nezachytili či neznali . Protože nyní několik let nebyly redakci nabídnuty žádné nové „ objevy „ , tak se i tato rubrika odmlčela . K jejímu znovuotevření pomohly dva nové zajímavé doplňky .I . KŘÍŽ POLITICKÝCH VĚZNU


Dosud byly popsány celkem 3 . vydání Kříže politických vězňů ( viz literatura )


1 . vydání z roku 1946 Pamětní kříž „ ZA VĚRNOST „ Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu ( VM 212 )
Na líci je malý znak ČSR kolem s trnovým věncem , na rubu třířádkový nápis 1939 / ZA VĚRNOST / 1945 , na ploše ramen jsou jednotlivá počáteční písmena Svazu , tedy S. O. P. V.2 . vydání z roku 1947 – Pamětní kříž osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu ( VM 212 )
Lícová strana je shodná , na rubu je znak Svazu - stylizovaný lichoběžník s počátečními písmeny Svazu S. P. O. P. V. , po stranách svisle 1939 a 1945 .


3 . vydání po roce 1960 – Kříž „ Za věrnost „ Svazu protifašistických bojovníků ( VM 213 ) . Po roce 1960 se změnou státního znaku byl vydán nový kříž . Na líci je nová podoba malého státního znaku po r. 1960 . Na rubu je kruh s třířádkovým nápisem :


1939 / ZA VĚRNOST / 1945 .


Na vodorovné ploše ramen jsou umístěna písmena „S“ a „B“ , na dolním rameni „P“ (Svaz protifašistických bojovníků .4 . nové vydání kříže - snad vydání Českého svazu bojovníků za svobodu ( ?)
Nyní se objevila ( viz obrázek ) nová varianta kříže . S největší pravděpodobnosti jde o vydání Českého svazu .
Stuha je stejná pro všechny zde popsané exempláře , tedy černá s úzkým středovým a postranními ještě užšími jasně červenými pruhy .


Učil jsem dotaz na sekretáře Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze , ale ten mi pouze odpověděl , že tento kříž byl vyroben „ po roce 1946 „ . Navíc mi odpověděl , že vlastní 1 exemplář vyrobený „ v roce 1955 „ a druhý vyrobený „ asi v roce 1955 „ (!) .
Je s podivem , že ani samotná centrála tohoto svazu nemá validní informace o vlastních vyznamenáních . Navíc kdyby informace o vydání kříže „ po roce 1946 „ , pak by se toto vydání jistě vyskytovalo častěji , zatímco v tomto případě byl zachycen pouze 1 kus . Pokud by mohl někdo ze čtenářů časopisu SIGNUM k této variantě kříže podat více informací , vítáme jeho reakci a rádi ji na stránkách časopisu uveřejníme .Literatura:
Časopis SIGNUM číslo 6 V. řada červen 2009-12-03
Pamětní kříž věrnosti - Obrázek tohoto zajímavého kříže je převzat z časopisu  SIGNUM

Obrázek tohoto zajímavého kříže je převzat z časopisu SIGNUM
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#335986Verze : 0
Prozatím posledním a zcela neznámým exemplářem , na který nás upozornil pan Robert Petřek , je kříž , kde na přední straně vidíme nádherného korunovaného českého lva , který je bez znaku Slovenska . Postava českého lva je navíc lemována dvěmi ve spodní části překříženými lipovými větvičkami .Zadní strana kříže má ve svém středu okrouhlý medailon s třířádkovým nápisem :


1939 / ZA VĚRNOST / 1945


Na ramenech kříže jsou plastická písmena : „Č“ . „S“ . „B“ . „S“ .
Lze se domnívat , že jde v tomto případě o :


ČESKÝ SVAZ BOJOVONÍKU ZA SVOBODU


Otázkou však zůstává to , zda jde o kříž , který měl být ražený ihned po roce 1945 , kdy byla jistá snaha založit „svaz „ český i „ svaz „ slovenský , nebo , zda nejde o návrh kříže , který měl být zhotovený a pro Český svaz bojovníku za svobodu . Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď .


Archiv : Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#336000Verze : 0

Citace :

Kříž politických vězňů

Doplňuji příspěvek kolegy Altmanna kvalitním obrázkem 4. typu kříže.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#336134Verze : 0

Citace :

Pamětní kříž věrnosti

Doplňuji příspěvek kolegy Altmanna vyobrazením kříže 1. typu.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#336135Verze : 0

Citace - faleristika :

Pamětní kříž věrnosti


Doplňuji zde ještě obrázek malé stužky s miniaturkou, dále klopové miniaturky kříže a odznaku Svazu.

URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#336136Verze : 0
Po roce 1992 kdy dochází k rozdělení Československa na dva suverénní státy i Slovensko nezapomíná na své vězněné spoluobčany . Posledním typem kříže „ ZA VĚRNOST „ je tedy tato ( viz obrázek ) slovenská verze původního kříže z roku 1946 .


Kříž byl založen výborem Svazu bojovníků . Po roce 1992 však nositele původní kříž neodložili a tak při slavnostech osvobození není nic divného , když potkáme starého pána s oběma kříži na prsou .


Jde sice již o vyznamenání „ cizího „ státu , ale jistě mi kolegové ze Slovenska prominou , že jsem toto sice neoficielní , ale Slovenské vyznamenání zařadil právě sem .
Pamětní kříž věrnosti - Kříž  Za věrnost ze sbírky Ing. Klábníka

Kříž Za věrnost ze sbírky Ing. Klábníka
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#336357Verze : 0
Čestný odznak svazu protifašistických bojovníků


Po tak zvaném vítězství pracujícího lidu v únoru roku 1948 se komunistická strana Československa zaměřila na ovládnutí všech společenských organizací . Pod její patronaci dochází ke změně Svazu osvobozených politických vězňů . Je vytvořena jednotná organizace ( Československý svaz protifašistických bojovníků ) , která sdružuje všechny politické vězně , ale také všechny bývalé odbojové pracovníky , partyzány . Předem jsou z organizace vyloučeni odbojáři nekomunistického odbojového hnutí a Obrana národa je přímo označena za nástroj buržoazie . Komunistické straně se zcela zdařil záměr , rozbít odbojové hnutí a vytvořit organizaci , která bude závislá jen na vůli a představách vedoucích komunistů s názorem , že jediný správný odboj byl ten , který vedla „rodná strana „ , odbojáři typu Julia Fučíka a partyzánské hnutí řízené ze Sovětského svazu .


Československý svaz protifašistických bojovníků je KSČ ideologicky využit ( zneužit ) v tak zvaném třídním boji jednak proti buržoazii a jednak proti německému revanšismu . Po založení NATO a výstavby Bundeswehru , v kterém nacházejí velitelská místa bývalí vojáci německé armády se však těmto lidem nelze divit , nebo je odsuzovat .


Po roce 1968 se tato organizace dělí na Český a Slovenský svaz protifašistických bojovníků . Po roce 1968 , pro své členy jsou vydané dva druhy čestného vyznamenání .


První dekorace s názvem :


ČESTNÝ ODZNAK ČESKÉHO SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU


Druhá dekorace , která však má celorepublikový význam a byla jednotná pro Českou i Slovenskou republiku je :


ČESTNÁ MEDAILE ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU .Literatura :
Václav Měřička : Čestná vyznamenání českého svazu protifašistických bojovníků
Václav Měřička - Josef Kounovský : Československá vyznamenání , VI . část II. národní odboj
Stanovy Svazu protifašistických bojovníků
Archiv : Alt
Archiv . Faleristika
Archiv : Klabník


Část č. 1-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#337490Verze : 0
Čestný odznak českého svazu protifašistických bojovníků :Čestný odznak ( medaile ) se udělovala jako záslužná dekorace za práci v organizacích Českého svazu protifašistických bojovníků . Odznak mohl být zároveň udělován jako pamětní i záslužný funkcionářům a představitelům dalších stran a organizaci „ Národní fronty „ . Medaile se udělovala opravdu velmi běžně , představitelům Lidové milice , SNB , armády , ale např. i předsedům JZD , vedoucím závodů a téměř masově příslušníkům a funkcionářům KSČ od Okresního výboru výše .


Četný odznak byl udělen i odbojářům v zahraničí , především bývalým vojákům SSSR .


Odznak má podobu bronzové , zlacené medaile , která má průměr 30 mm , při síle 2 mm . Na lícové straně je motiv ozbrojeného muže , partyzána s puškou v ruce . Při dolním okraji medaile jsou od sebe rozdělená písmena „ S.P.B „ ( Svaz protifašistických bojovníků ) .


Na zadní straně medaile je ve středu rozložený dvouřádkový nápis : ČESTNÝ ODZNAK .
Při okraji medaile je opis :SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU .


Medaile není nošena na stuze , ale je zavěšena na ozdobné sponě , která je tvořena vavřínovou ratolesti o rozměru 23 x 8 mm . Rubní strana spony je opatřena připínací jehlicí


Odznak nebyl příliš oblíbený pro své jednak plošné přidělování , ale hlavní důvod nelibosti členu Svazu bylo to , že zde chyběla podobna klasického vyznamenání zavěšeného na stuze . Na občanském oděvu společně s dalšími dekoracemi nevynikal .


Literatura je uvedena v úvodní části článku.Část 2-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#337491Verze : 0
Čestná medaile Československého svazu protifašistických bojovníků :
ZASLOUŽILÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠISMUV roce 1974 inicioval Český svaz protifašistických bojovníků vydání medaile , která by splňovala vše co bylo dříve předmětem kritiky . Medaile má své symboly , které jednoznačně odkazuji na odbojovou činnost nositele dekorace , je nošena na klasické stuze , tedy i stránka estetická je naplněna .


Medaile byla určená jako viditelné a nositelné vyznamenání ( Čestné uznání zásluh ) , za záslužnou , dlouholetou a obětavou funkcionářskou práci v organizacích a orgánech svazu :


Českého svazu protifašistických bojovníků
Slovenského zvezu protifašistických bojovníků


Ve stanovách je zakotveno :


Medaile se propůjčuje ( uděluje ) za mimořádnou a úspěšnou práci prohlubující pokrokové a bojové tradice našich národů , bojovou družbu se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického tábora jakož i s pokrokovými protifašistickými organizacemi v ostatních zemích . Medaile může být udělena při životním jubileu a lze ji propůjčit i cizím státním příslušníkům , kteří se podíleli na osvobození naši vlasti jako příslušníci Sovětské armády a partyzánských oddílů . Medaile se také mohla udělit vysoce postaveným funkcionářům zahraničních protifašistických organizací .


Při pozorném čtení zjistíme , že „ soudruhům „ zmizeli ze seznamu např. vojáci polské a rumunské armády podílející se na osvobození země . Je však nutno říci , že v roce 1975 , při příležitosti oslav osvobození naši republiky , byly medaili oceněni bývalí partyzáni , Francouzi , kteří statečně bojovali v SNP . Dále medaili obdrželi partyzáni Italští , Bulharští a Polští a pochopitelně , že i celá armáda „ bafuňářů „ úředníků a stranických činitelů tak zvaného socialistického tábora . Celkem paradoxně medaili obdrželi i soudruzi z NDR . Na osvobození naši vlasti se podíleli vojáci US Army , ale např. i prapor armády Belgické .


Tato čestná , pamětní a vzpomínková medaile mohl být udělena i IN MEMORIAM , ale přihlíželo se k zásluhovosti zemřelého bojovníka .


Medaile byla určena i jako kolektivní vyznamenání pro vojenské útvary , které ve svém názvu měli historické názvy či se jinak podíleli na protifašistickém odboji .


Čestná medaile byla založena a udělována ve dvou stupních :


ZLATÁ MEDAILE


STŘÍBRNÁ MEDAILE


Zlatá medaile ( Med. I. stupně ) je ražena z bronzu a patinováná či silně pozlacená ( nejde o zlato ) .


Lícová strana :
Ve střední ploše medaile je umístěna ruka , která drží něco , co v bujné fantazii může být samopalem . V pozadí této zbraně vidíme bodce ostnatého drátu a při hlavni samopalu pak tři vyčnívající lístky . Při okraji medaile je rozložen nápis :


ZASLOUŽILÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU


Rubní strana :
Na ploše medaile je ve čtyř řádcích rozložený nápis :


ČESKOSLOVENSKÝ / SVAZ / PROTIFAŠISTICKÝCH / BOJOVNÍKU


V horní části medaile je malá , pěticípá hvězdička a na spodním okraji medaile je zdobný prvek , který tvoří lipová snítka o dvou listech a květu .


STUHA :
Stuha je 39 mm široká , rudá a je proťatá třemi modrými , 5 mm , širokými pruhy . Malá řádová stužka má rozměr 10 x 39 mm .


Stříbrná medaile ( Med. II. stupně ) je ražena z bílé slitiny , která je patinovaná do barvy starého stříbra . Medaile se liší jen stříbrnou barvou .


Literatura:


Statuty vyznamenání Československého svazu protifašistických bojovníků
Statuty Českého svazu bojovníků , Praha 1975
Václav Měřička : Československá vyznamenání ( ČNS pobočka Hradec Králové )


Část 3-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#337492Verze : 0
Další odznak Českého svazu je tvořen kruhovou bronzovou medaili , která má průměr 30 mm , při síle 2 , 3 mm . Ve středu medaile je umístěna pěticípá hvězdička , v dolní části pak symbol , puška a dvě ruce roztahující ostnatý drát nesvobody .


Na rubní straně v ploše medaile je rozložený čtyřřádkový nápis :


ČESTNÝ ODZNAK / ČESKÉHO SVAZU / PROTIFAŠISTYCKÝCH / BOJOVNÍKU .


Pod nápisem je zkřížená ratolest s jedním lipovým listem a zrnitá větévka .


K hornímu okraji medaile je pevně napojeno úzké , kolmo postavené ouško , kterým prochází malý závěsný kroužek , do něhož je zapojen pomocí výstupku obdélníkový závěs o rozměru 30 x 16 mm . Vlastní spona závěsu je červeně smaltovaná a ve svém středu nese onen jmenovaný výstupek . Při okraji probíhají dva 3 mm široké modré proužky , 2 mm od kraje vzdálené .


Dekorace byla udělována jako pamětní i záslužná medaile převážně k výročí narozenin , dále funkcionářům a příslušníkům jednotek Lidové milice , pracovníkům OV KSČ a představitelům armády SSSR dočasně na našem území si „ hovících „ .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-vernosti-t89920#337823Verze : 0