Main Menu
User Menu

Pamětní a záslužný kříž sboru SS Schalburg

Dánské království, jedna z nejstarších demokracii Evropy byla nacistickým vojskem obsazena a okupována aniž by kladla odpor.

V Dánském království existovalo několik menších pronacistických a fašistických stran, kterým však (naštěstí) chyběla silná, výrazná vůdčí osobnost.

Nejsilnější z těchto malých nacistických stran byla již v roce 1930 založená Dánská národně socialistická strana - (Danmarks National Socialistike Arbejder Parti - DNSAP).

V roce 1933 převzal vedení strany Frits Clausen, který byl možná notorický alkoholik, ale zároveň i dobrý organizátor a vůdce strany. Strana byla řízena kolektivně, sborem politických vůdců a pro svoji vlastní ochranu měla k dispozici i vlastní ochranné jednotky SA (Storm Afdelinger).

Počátkem roku 1943 vzniká tak zvaný Dánský Schalburgský sbor, který až do konce roku 1944 bojoval proti Dánskému hnutí odporu. Koncem roku 1944 se vojenské křídlo sboru stává součástí jednotek SS.

Dánští příslušníci SS utrpěli v bojích těžké ztráty a rozprášené zbytky sboru bojovali na přístupech k Berlínu. V Dánsku byli tito zrádci národa odsouzeni k trestu smrti. Není tedy divu, že do vlasti se těchto lidí mnoho nevrátilo.

Dánský germánský oddíl (Korps) nesl jméno SS - Oberstumbannführera hraběte Christiana Frederika von Schalburg (1906 - 1942), který byl velitelem dánského Freikorpsu.

Dekorace této jednotky byl bílý připínací kříž (viz obrázek). Tento odznak však na samém počátku udělovala dánská vláda členům dobrovolného oddílu (Freikorpsu) za aktivní účast dobrovolníkům, kteří se zapojili do "Zimní války" 1939-40 po boku Finska.

Popis kříže:

Bílý připínací kříž nese ve svém středu na červeně smaltovaném podkladu svastiku. Kolem této svastiky na bílém mezikruží je rozložen nápis :

TROSKAB. VOR. AERE

-nepřesně, ale ve smyslu : Moje čest je věrnost

Zadní strana kříže je hladká, celostříbrná a nese jednoduchou jehlicí k upevnění na oděv.

Kříž je ražený v bílém kovu a ani smaltování není příliš kvalitní. Originál kříže je naprosto unikátní záležitost.

Poznámka :

Hrabě Schalburg v roce 1942 padl na východní frontě jako příslušník divize Viking u Demjnska (viz obrázek hraběte v hodnosti SS- Haupsturmfůhrera)
Jeho jménem byla v Dánsku založena jednotka SS (Schalburgkorps). Velitelem těchto vojáků se stává Knut Borge- Martinsen.

V červenci 1944 byl Schalbug Corps zařazen do SS jako výcvikový prapor SS-Schalburg. Později byl přejmenován na SS strážní prapor Zealand a 28. února 1945 byl oficielně rozpuštěn.


Literatura :

Carell Paul : Hitler Moves East 1941-1945
Litlejohn : History of Collaboration in German -occupied Europe, London 1972
Manstein Erich : Ztracená vítězství Brno-Jota 2006

Poznámka :
Problematika tohoto kříže je zajímavá a pokud můžete pomoci obrázkem dekorace v lepší kvalitě, dekretem, budeme rádi. Pojednání o tomto kříži není vyznání jednotkám SS, ale naopak, na příkladu právě Dánska chceme ukázat nebezpečí profašistických stran i pro staré demokracie. Zároveň prosím kolegy, kteří mohou pomoci zpřesnit informace aby tak učinili.
Pamětní a záslužný kříž sboru SS  Schalburg - Standarta Freiskorps Dánsko

Standarta Freiskorps Dánsko
Pamětní a záslužný kříž sboru SS  Schalburg - Hrabě Schalburg ( Železný kříž I. a II. třídy 1939 )

Hrabě Schalburg ( Železný kříž I. a II. třídy 1939 )
URL : https://www.valka.cz/Pametni-a-zasluzny-kriz-sboru-SS-Schalburg-t90531#338555Verze : 0
Dánsko a dobrovolníci po válce v roce 1945.

Statistika :

Po válce bylo za kolaboraci odsouzeno 15 724 Dánů. Z tohoto počtu jich byl ihned 1229 zproštěno viny. K doživotí bylo odsouzeno 62 osob.

Zákonem z 1. června 1945 byl obnoven trest smrti (v roce 1895 zrušený). Soud vynesl celkem 112 rozsudku trestu smrti, ale jen 46 lidí bylo popraveno.

Mezi popravenými byl i velitel Freikorps Danmark, K .M. Martinson (popraven 25. června 1949).

Na dobu delší jak čtyři roky bylo odsouzeno 3641 osob. Dalších 9737 osob bylo dočasně zbaveno občanských práv a 2936 ztratilo tato práva natrvalo.

Postavení příslušníků Freikorps v Dánsku bylo problémem, neb v prvním období dal dánský ministr války svolení ke vstupu do této jednotky což však později odvolal. Soudy na toto nebraly ohled a dobrovolníky trestali s poukázáním, že si měli uvědomit, že toto rozhodnutí bylo motivováno tlakem německé okupační správy. Dobrovolníci ztratili nárok na penzi a byli odsouzení na 1-2 roky vězení .

Poznámka :

Dánska vláda vyhlásila svůj záměr, založit dobrovolnický vojenský útvar, který by v rámci jednotek SS bojoval proti Sovětskému svazu. Již 28. července 1941 bylo zveřejněno založení Freikorps DANMARK. Mladí muži ve věku 17 - 35 let byli vyzvání ke vstupu do této jednotky. Vojáci z povolání si dokonce mohli ponechat své původní vojenské hodnosti. Tento dobrovolnický sbor byl od samého počátku pevnou součástí "Zbraní SS".
URL : https://www.valka.cz/Pametni-a-zasluzny-kriz-sboru-SS-Schalburg-t90531#338667Verze : 0
     
Název:
Name:
Schalburgerův kříž
Název v originále:
Original Name:
Schalburgkors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1944
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Carell Paul : Hitler Moves East 1941-1945
Litlejohn : History of Collaboration in German -occupied Europe, London 1972
Manstein Erich : Ztracená vítězství Brno-Jota 2006
URL : https://www.valka.cz/Pametni-a-zasluzny-kriz-sboru-SS-Schalburg-t90531#408979Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní a záslužný kříž sboru SS Schalburg
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1944
Komponenty:
Components:
Kříž bez stuhy
Klenot:
Badge:
Bílý připínací kříž nese ve svém středu na červeně smaltovaném podkladu svastiku. Kolem této svastiky na bílém mezikruží je rozložen nápis :


TROSKAB. VOR. AERE


-nepřesně, ale ve smyslu : Moje čest je věrnost


Zadní strana kříže je hladká, celostříbrná a nese jednoduchou jehlicí k upevnění na oděv.


Kříž je ražený v bílém kovu a ani smaltování není příliš kvalitní. Originál kříže je naprosto unikátní záležitost.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Carell Paul : Hitler Moves East 1941-1945
Litlejohn : History of Collaboration in German -occupied Europe, London 1972
Manstein Erich : Ztracená vítězství Brno-Jota 2006


URL : https://www.valka.cz/Pametni-a-zasluzny-kriz-sboru-SS-Schalburg-t90531#408980Verze : 0