Main Menu
User Menu
Reklama

Památný kříž [1942-1945]

Memorial Cross / Pamätný kríž

     
Název:
Name:
Památný kříž
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
viacero tried
Poznámka:
Note:
Vládnym nariadením z novembra 1942 boli zriadené a zavedené tzv. symbolické náhradky, čiže vyznamenania, nahrádzajúce celú skupinu už udelených vyznamenaní. Pamätný kríž za všetky vyznamenania, čestné a pamätné odznaky príslušníkom slovenskej armády udelené pred rokom 1914 pre aktívnych príslušníkov armády nosený na vojenskej rovnošate.
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546261Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Památný kříž 1. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž 1. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž bol rovnaký pre všetky stupne vyhotovené z bronzu, pozlátený,
jednostranný a vypuklý. Bol vytváraný štyrmi vzájomne sa pretínajúcimi kruhovitými plochami. Plocha kruhov bola ozdobená zo stredu vybiehajúcimi lúčmi, na ktorých bol jednoduchý kríž trojuholníkovej plastiky. Na obvode kruhov v šírke plochy ramien kríža bolo šesť guľôčok a na hornom ramene bolo upevnené očkom pre záver na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
1. stupeň pozostával z kríža a hnedej stuhy s tromi žltými pruhmi, Stuha bola z moiré hodvábu hnedej farby.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#490250Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Památný kříž 2. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž 2. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž bol rovnaký pre všetky stupne vyhotovené z bronzu, pozlátený,
jednostranný a vypuklý. Bol vytváraný štyrmi vzájomne sa pretínajúcimi kruhovitými plochami. Plocha kruhov bola ozdobená zo stredu vybiehajúcimi lúčmi, na ktorých bol jednoduchý kríž trojuholníkovej plastiky. Na obvode kruhov v šírke plochy ramien kríža bolo šesť guľôčok a na hornom ramene bolo upevnené očkom pre záver na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
2. stupeň pozostával z kríža a hnedej stuhy s dvoma žltými pruhmi. Stuha bola z moiré hodvábu hnedej farby.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546317Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Památný kříž 3. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž 3. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž bol rovnaký pre všetky stupne vyhotovené z bronzu, pozlátený, jednostranný a vypuklý. Bol vytváraný štyrmi vzájomne sa pretínajúcimi kruhovitými plochami. Plocha kruhov bola ozdobená zo stredu vybiehajúcimi lúčmi, na ktorých bol jednoduchý kríž trojuholníkovej plastiky. Na obvode kruhov v šírke plochy ramien kríža bolo šesť guľôčok a na hornom ramene bolo upevnené očkom pre záver na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
3. stupeň pozostával z kríža a hnedej stuhy s jedným žltým pruhom Stuha bola z moiré hodvábu hnedej farby.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546318Verze : 2
MOD
Název
Name
Památný kříž 1. stupně
Memorial Cross 1st Class
Pamätný kríž 1. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.10.1942 Čunderlík, Alexander
DD.MM.1942 Pulanich, Anton
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546319Verze : 0
MOD
Název
Name
Památný kříž 2. stupně
Memorial Cross 2nd Class
Pamätný kríž 2. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.10.1942 Dotzauer, Quido
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546320Verze : 0
MOD
Název
Name
Památný kříž 3. stupně
Memorial Cross 3rd Class
Pamätný kríž 3. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.07.1941 - Záborský, Július
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-kriz-1942-1945-t187930#546321Verze : 0
MOD