Main Menu
User Menu
Reklama

Pálffy zu Erdöd, Nikolaus VI.

Feldmarschall Nikolaus VI. Graf Pálffy zu Erdöd
Polní maršál Mikuláš VI. hrabě Pálffy z Erdöd
Narodil sa roku 1657 ako syn Mikuláša Pálffyho a Eleonóry Harrachovej, príslušníčky známej českej feudálnej rodiny. Vzdelanie si nadobudol na jezuitských školách v Trnave a Bratislave a zavŕšil na Viedenskej univerzite. Keď mu roku 1679 zomrel otec, rodina sa presťahovala do Viedne, nielen preto, že cisár Leopold ustanovil jeho matku za vychovávateľku svojich detí, ale aj preto, že Thoekoelyho kuruci obsadili Červený Kameň, rodinné sídlo Pálffyovcov a spustošili ich majetky. Mladý Mikuláš Pálffy si pôvodne zvolil vojenskú kariéru. Bojoval proti Turkom a thoekoelyovcom pri Viedni, Parkani a Ostrihome, ktorého veliteľom sa stal roku 1687. Neskôr si vytvoril vlastný pluk a do boja s ním vytiahol roku 1688. Roku 1690 sa ako 33-ročný stal generálom, roku 1692 podmaršálom a vojenským veliteľom Košíc. Roku 1693 bojoval pod Belehradom, ale tam sa jeho vojenská kariéra aj skončila. Utrpel totiž také ťažké zranenie nôh, že sa len ťažko pohyboval. Vrátil sa na rodinné majetky a dal sa zvoliť za hlavného župana Bratislavskej stolice. Cisár ho roku 1700 vymenoval za tajného radcu, roku 1701 za strážcu uhorskej koruny a roku 1707 za maršála. Ďaľším krokom v jeho kariére bolo vymenovanie za veliteľa cisárovej osobnej stráže, roku 1711 za hlavného koniara kráľovnej-vdovy Eleonóry.
Zomrel v Bratislave 20.2.1732.


Zdroj: Anton Špiesz- Bratislava v 18. storočí, vydolo Tatran
(upravil RoBoT)
Pálffy zu Erdöd, Nikolaus VI. - Erb rodu Pálffy ab Erdöd

Erb rodu Pálffy ab Erdöd
URL : https://www.valka.cz/Palffy-zu-Erdoed-Nikolaus-VI-t66646#236011Verze : 0
Reklama