Páleník, Ondrej

     
Příjmení:
Surname:
Páleník Palenik
Jméno:
Given Name:
Ondrej Ondrej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondrej Páleník
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MBA MSc. MBA
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.02.1965 Zlaté Moravce /
21.02.1965 Zlate Moravce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ředitel Vojenského zpravodajství
velitel 601. skupiny speciálních sil
velitel kontingentu speciálních sil v operaci Enduring Freedom, Afghánistán
director of the Military Intelligence Service
commander of the 601st Special Forces Group
commander of the Special Forces Contingent in the Operation Enduring Freedom, Afghanistan
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
přezdívka Hombre nickname Hombre
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
http://vzcr.cz/static/lide.aspx
www.601skss.cz
URL : https://www.valka.cz/Palenik-Ondrej-t127645#431550 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Páleník Palenik
Jméno:
Given Name:
Ondrej Ondrej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondrej Páleník
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1979-DD.MM.1982 Vojenské gymnázium SNP, Banská Bystrica
DD.MM.1982-DD.MM.1987 Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov, obor průzkumný
DD.MM.2007-DD.MM.2010 Brno Business School Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
DD.MM.1979-DD.MM.1982 Military Secondary School of Slovak National Uprising, Banska Bystrica
DD.MM.1982-DD.MM.1987 Military University of the Ground Forces, Vyskov, reconnaissance study field
DD.MM.2007-DD.MM.2010 Brno Business School, Faculty of Business and Management, Brno University of Technology
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR jazyková škola
DD.MM.1995-DD.MM.RRRR Zpravodajský kurz vyšších důstojníků, Fort Huachuca, Arizona
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Operační velitelský kurz generálního štábu, Univerzita obrany v Brně
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR language school
DD.MM.1995-DD.MM.RRRR ?, Fort Huachuca, Arizona
DD.MM.2002-DD.MM.2003 ?, University of Defence in Brno
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.05.2007 brigádní generál
08.05.2008 generálmajor
28.10.2009 generálporučík
08.05.2007 Brigadier General
08.05.2008 Major-General
28.10.2009 Lieutenant-General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1987-DD.MM.1989 velitel výsadkové průzkumné čety
DD.MM.1989-DD.MM.1990 velitel výsadkové průzkumné roty
DD.MM.1990-DD.MM.1991 velitel čety, Operace Pouštní bouře
DD.MM.1991-DD.MM.1992 velitel výsadkové průzkumné roty
DD.MM.1992-DD.MM.1993 náčelník štábu speciálního odřadu
DD.MM.1993-DD.MM.1995 velitel speciálního odřadu
DD.MM.1995-DD.MM.1997 velitel speciálního střediska
DD.MM.1997-DD.MM.1999 zástupce velitele 6. speciální brigády
DD.MM.1999-DD.MM.2002 Vojenské velitelství NATO v Monsu (SHAPE) - starší důstojník Úřadu národního vojenského představitele
DD.MM.2002-DD.MM.2006 velitel 601. skupiny speciálních sil
DD.MM.2006-DD.MM.2007 ředitel řízení speciálních sil 603. provozního střediska Ministerstva obrany
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR ředitel Vojenského zpravodajství
DD.MM.1987-19.9 .omma der of the airborne reconnaissance platoon
DD.MM.1989-DD.MM.1990 commander of the airborne reconnaissance company
DD.MM.1990-DD.MM.1991 platoon commander, Operation Desert Storm
DD.MM.1991-DD.MM.1992 commander of the airborne reconnaissance company
DD.MM.1992-DD.MM.1993 chief of staff of the special detachment
DD.MM.1993-DD.MM.1995 commander of the special detachment
DD.MM.1995-DD.MM.1997 commander of the special centre
DD.MM.1997-DD.MM.1999 deputy commander of the 6th Special Brigade
DD.MM.1999-DD.MM.2002 Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Mons - senior officer of the National Military Attache´s Office
DD.MM.2002-DD.MM.2006 commander of the 601st Special Forces Group
DD.MM.2006-DD.MM.2007 director of the Special Forces Management, 603rd Operational Centre of the Defence Ministry
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR director of the Military Intelligence Service
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
http://vzcr.cz/static/lide.aspx
www.601skss.cz
URL : https://www.valka.cz/Palenik-Ondrej-t127645#431553 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více