Main Menu
User Menu

Palečný, Jaromír

     
Příjmení:
Surname:
Palečný
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Palečný
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
18.07.1953 poručík
01.10.1972 podplukovník
DD.MM.1989 podplukovník ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.02.1933 Ostrava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
01.09.1963-31.10.1964 Inspektor techniky pilotáže 11. stíhací letecký pluk
01.11.1964-11.06.1968 velitel 2. letky
11. stíhací letecký pluk
12.06.1968-22.12.1969 velitel 1. letky
11. stíhací letecký pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
DD.MM.1961-31.08.1963 střelecký důstojník 11.stíhací letecký pluk
DD.12.1969-30.12.1978 Inspektor vzdušné střelby 11.stíhací letecký pluk
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Palecny-Jaromir-t95056#355101Verze : 5
     
Příjmení:
Surname:
Palečný
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Palečný
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
09.07.1951-18.07.1953 Letecké učiliště
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.07.1953 poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1964-12.06.1968 Velitel : 2. letka
12.06.1968-23.12.1969 Velitel : 1. letka

Ručně vyplněné položky:
19.07.1953-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
01.11.1954-DD.MM.1961 11. letecký stíhací pluk
DD.MM.1961-31.08.1963 střelecký důstojník 11.stíhací letecký pluk
01.09.1963-31.10.1964 Inspektor techniky pilotáže 11. stíhací letecký pluk
22.12.1969-30.12.1978 Inspektor vzdušné střelby 11.stíhací letecký pluk
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1961

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
číslo matriky 374

30.10.2020

Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška
Commemorative badge Army General Karel Janousek
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-Poznámka:
Note:
Čestný titul: ZASLOUŽILÝ VOJENSKÝ LETEC ČSSR"
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha -Fond č. 610
www.valka.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
www.armadni-literarni-klub.cz
URL : https://www.valka.cz/Palecny-Jaromir-t95056#662660Verze : 10
Fotografování v naší armádě před r. 1989 podléhalo celé řadě "omezení" a často hrozil "postih". Přesto se někteří příslušníci na "tenký led" pouštěli a vzniklo množství unikátních fotografií.
Některé byly na př. pořízeny "v hotovosti" 11. slp na letišti Žatec v období 1958/59.

Foto z vlastní sbírky (poskytl Jar. Palečný)
Palečný, Jaromír - Čekání v hotovosti  na povel ke vzletu: Proveďte vítr!

"Čekání" v hotovosti na povel ke vzletu: "Proveďte vítr!"
Palečný, Jaromír - Určitě zajímavý je  na křídle otevřený polní telefon pro spojení hotovostního pilota z velitelským stanovištěm pluku.
Na fotografii je jeden velice zajímavý technický detail. Jedná se o tyčovou anténu palubního radiolokačního odpovídače (SRO). 
U letounů MiG-15/MiG-15bis a MiG-15UTI byla umístěna na hřbetě trupu za kabinou.
Shodné umístění na levé straně straně přídě trupu za vstupním prstencem bylo na letounech všech MiG-19S ze sovětských dodávek (vč. tzv. rozsypu) a na všech MiG-19P. U letounů MiG-19PM  byla již použita modernější verze  - ozn. jako SRO-II. Tato nová verze už byla montována na všech MiG-19S čs. výroby.

Určitě zajímavý je na křídle "otevřený" polní telefon pro spojení "hotovostního" pilota z velitelským stanovištěm pluku.
Na fotografii je jeden velice zajímavý "technický" detail. Jedná se o tyčovou anténu palubního radiolokačního odpovídače (SRO).
U letounů MiG-15/MiG-15bis a MiG-15UTI byla umístěna na hřbetě trupu za kabinou.
Shodné umístění na levé straně straně přídě trupu za vstupním prstencem bylo na letounech všech MiG-19S ze sovětských dodávek (vč. tzv. rozsypu) a na všech MiG-19P. U letounů MiG-19PM byla již použita modernější verze - ozn. jako SRO-II. Tato "nová" verze už byla montována na všech MiG-19S čs. výroby.

URL : https://www.valka.cz/Palecny-Jaromir-t95056#372894Verze : 6