Main Menu
User Menu
Palba


dle předpisu P-I-4 MNO Čj. 17.064 Dův. hl. št./ŘOP. 1938 Cvičební řád pro pevnostní jednotky (návrh):


...Palba jest u pevnostních jednotek nejdůležitějším prvkem boje, poněvadž pohyb - manévr - jest značně omezen a přichází v úvahu jen ve zvláštních situacích nebo pro zvláštní úkoly...


Palby těžkého opevnění jsou tyto:
Palby do palebné přehrady - nejdůležitější část palebné přehrady jest pásmo, které jest před překážkami objektů prvého sledu a které tvoří hlavní palebnou přehradu.
Palby před palebnou přehradu - tj. palby
*daleké
*rušivé
*zabraňovací
*protibaterijní
*palby proti přípravám
jsou prováděny:
-dělostřelectvem, zbraněmi proti Ú.V, minomety
-kulomety v hlavních střílnách (přes 1200m)
-zbraněmi v kulometných otočných věžích a dále kulomety ze zvonů(jako vedlejší úkol)
Palby za opevněné pásmo
Palby k vlastní obraně
URL : https://www.valka.cz/Palba-t39093#148041Verze : 0