Main Menu
User Menu

Pajer, Miloslav: Nad moři a oceánem. 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (červen 1943 - prosinec 1945)

     
Název knihy:
Name of the book:
Nad moři a oceánem. 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (červen 1943 - prosinec 1945)
Autor:
Author:
Miloslav Pajer
Místo vydaní:
Published in:
Cheb
Nakladatelství:
Publisher:
Svět křídel
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
878
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7573-084-8
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod
Kapitola 1: Čtyři motory (16)
Kapitola 2: Válka v Atlantiku pokračuje (109)
Kapitola 3: Velká vítězství (177)
Kapitola 4: Kříže válečné i smuteční (240)
Kapitola 5: Invaze do Normandie a operace Cork (304)
Kapitola 6: Stěhování za ponorkami (357)
Kapitola 7: Dramatické okamžiky nad Severním mořem (410)
Kapitola 8: Poslední válečné Vánoce (481)
Kapitola 9: Úder v západním Baltiku (520)
Kapitola 10: Poslední německá ponorka (609)
Kapitola 11: Závěrečný úkol třistajedenácté - letecký most na Prahu (710)
Závěr (783)
Prameny a literatura (785)
Seznam příloh a přílohy (789)
Anotace:
Anotation:
Kniha Nad moři a oceánem


Tentokrát zahrnuje koncovou fázi působení 311. československé bombardovací peruti v řadách jednotek Velitelství pobřežního letectva RAF - Coastal Command, a to za časový úsek od června 1943 do června 1945. Zmíněný časový úsek nám pak zachycuje období, kdy peruť bojovala na moderních a mohutnou protiponorkovou výzbrojí vybavených amerických čtyřmotorových strojích Consolidated B-24 Liberator, kterými byla naše jednotka, s přihlédnutím k vysoce hodnoceným dříve dosaženým výsledkům, nakonec v Anglii přezbrojena. Ještě před koncem června byla potom na základě smluvního úvazku, jako součást britského vojenského letectva, přeřazena k Velitelství dopravního letectva RAF – k Transport Command, aby v rámci další vojenské služby v podobě leteckého mostu na Prahu zajistila přepravu našich letců, vojenských i politických osob, materiálu československých leteckých jednotek a nakonec i československých civilních repatriantů do osvobozené vlasti.


Od června 1943 do června 1945 - v rámci spojeneckých protiponorkových opatření, nejprve v prostoru Biskajského zálivu; později, v době spojenecké invaze na normanské pobřeží Francie, v západní přístupové části Lamanšského průlivu, a na samém závěru války pak v prostoru Severního moře, se československá bombardovací peruť bezprostředně, jako jedna z jednotek britského pobřežního letectva vyzbrojených letouny velkého doletu, podílela na koncové fázi bitvy o Atlantik. Na bitvě, která byla bezesporu nejdelší bitvou druhé světové války. Trvala pět let i osm měsíců a přímo dominantním způsobem ovlivňovala průběh válečných operací nejen na západní frontě v Evropě. Válečným úsilím všech svých příslušníků bez rozdílu, až do samého konce války v Evropě, se na ní jednotka podílela bojovými akcemi proti nepřátelským ponorkám, proti německým i italským rychlým ozbrojeným obchodním lodím Blockade-runner´s – „lamačům blokády“, a dalším hladinovým plavidlům nepřítele. To vše za velmi vážného rizika nebezpečných střetů s převahou stíhačů Luftwaffe dalekého doletu.


Tato kniha je třetí a poslední částí pokoušející se zachytit závěrečnou etapu bojové činnosti jediné československé bombardovací jednotky, bojující v letech druhé světové války na západní frontě v rámci letectva Spojenců. Proti prvnímu vydání z května roku 2000 je text knihy na základě soudobých historických poznatků a díky širším informačním možnostem nejen revidován a nově upraven, ale v mnoha jejích částech i nově rozšířen. Obdobným způsobem byla upravena i přílohová části s fotografiemi či fotokopiemi různých dobových dokumentů.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Pajer-Miloslav-Nad-mori-a-oceanem-311-ceskoslovenska-bombardovaci-perut-v-obdobi-sveho-pusobeni-u-Velitelstvi-pobrezniho-letectva-RAF-cerven-1943-prosinec-1945-t238196#658587Verze : 0
MOD