Main Menu
User Menu

PSE - Fatah

حركة التحرير الوطني الفلسطيني

Fatah


فتح= „dobytí“Obsah:


1) Vznik názvu, charakteristika organizace a stanoviska mezinárodních organizací, ideologie
2) Vznik a další vývoj
3) Struktura organizace
4) Fotografie a obrázky
5) Logo organizace
6) Zajímavosti = fakta
7) Zajímavé odkazy
8) Zdroj
1) Vznik názvu, charakteristika organizace a stanoviska mezinárodních organizací, ideologie
Název Fatah je zkratka utvořena seskupením písmen, a to pozpátku z celého názvu organizace arabsky znějící حركة التحرير الوطني الفلسطيني (popřípadě „Harakat al-Tahrír al-Watani al-Filastíníj“) a v překladu „Palestinské národně osvobozenecké hnutí“. Jedná se politickou stranu působící v Palestině a její politika je charakterizována jako středo-levá.


Organizace Fatah je nejvýznamnější a největší frakce tzv. Organizace pro osvobození Palestiny.


Jejím úhlavním nepřítelem je organizace Hamás. Na rozdíl od této organizace ale není na seznamu teroristických organizací.


Ideologie Fatahu je založena na palestinském nacionalismu, levicovém nacionalismu, sekularismu a socialismu.


2) Vznik a další vývoj
Organizace Fatah byla založena především vzdělanými lidmi, kteří se zdržovali na území vyspělých států kolem Perského zálivu. Dříve byli uprchlíky v Gaze a následně odešli na studia do Bejrútu nebo Káhiry. Mezi významné zakladatele patří Jásir Arafat, který v letech 1952 – 1956 zastával funkci předsedy Generální unie palestinských studentů v Káhiře, a Salah Chalaf, Chalíl al-Wazir a Chaled Jašruti, který vykonával v letech 1958-1962 funkci předsedy Generální unie palestinských studentů v Bejrútu.


Za rok vzniku se považuje rok 1958.


První teroristická akce byla podniknuta 3. ledna roku 1965. Cílem byl „Národní vodní přivaděč“, který odváděl velké množství vody z řeky Jordán. Sabotážní akce na toto nedávno spuštěné izraelské zařízení ale byla překažena zásahem izraelských ozbrojených sil. Při zásahu byl zajat jeden atentátník.


V roce 1967 se Fatah stal členem tzv. OOP, což je „Organizace pro osvobození Palestiny“ a bylo mu přiděleno 33 křesel z celkových 105 ve výkonném výboru Organizace pro osvobození Palestiny. V roce 1969 se jeden ze zakladatelů Fatahu, Jásir Arafat, stal předsedou výkonného výboru OOP. Stal se nástupcem Jahjáa Hamůda.


Fatahu bylo však na sklonku roku 1964 umožněno sousední Sýrií podnikat teroristické útoky z jejího území na Izrael. Teprve třetí akce ze 14. ledna 1965 a čtvrtá z 28. února se podařily a získaly Fatahu podporu v arabských zemích. Vedlo to k velice napjaté situaci mezi oběma zeměmi a toto vyústilo v Šestidenní válku zahájenou 5. června 1967.


Fatah začal ztrácet své postavení až po smrti svého stranického předsedy a předsedy Palestinské národní správy, Jásira Arafata, v roce 2004. V roce 2005 proběhly prezidentské volby a Fatah prohrál „na celé čáře“ v čele se svým kandidátem na prezidenta Mamúdem Abbásem. Byl to naprostý volební debakl a Fatah prohrál ve prospěch Hamásu. Fatah následně opustil všechny vládní funkce.


3) Struktura organizace
Organizace Fatah má také své militantní ozbrojené křídlo jménem „al-Assifa“.


Vrchní velitelství se nachází v Ramalláhu.


4) Fotografie a obrázky
Fotografie Jásira Arafata je k dispozici zde.


Fotografie Mahmúda Abbáse je k vidění zde.


5) Logo organizace
Logo organizace je k nahlídnutí zde.


6) Zajímavosti = fakta
Fatah plní v Socialistické internacionále funkci pozorovatele.


V roce 1967 Fatah uskutečnil celkem 2 432 partyzánských útoků. Tato skutečnost vychází ze samotných záznamů Fatahu.


7) Zajímavé odkazy
Oficiální webová stránka Fatahu: http://www.fateh.ps/
Seznam členů Fatahu (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Fatah_members


8) Zdroj
cs.wikipedia.org
http://special.novinky.cz/izrael/8.html
URL : https://www.valka.cz/PSE-Fatah-t86159#319013Verze : 0