Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
PPT-8
Originální název:
Original Name:
PPT-8
Výrobce:
Producer:
Tatra, Kopřivnice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.11.1953
Osádka:
Crew:
1-2 (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
9800 kg
Celková délka:
Overall Length:
6650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
2835 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-108 (vznetový vzduchom chladený 8-valec objemu 9.890 cm3)
Výkon:
Power:
1031) kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
10 osôb + 2,8t náklad
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) Údaj platí pre modifikovaný motor T-108 použitý pri 2.prototype.
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#423013Verze : 0
MOD
Po zamietnutí projektu delostreleckého ťahača KOTRA-8 vznikla v roku 1952 snaha o vývoj pôvodného nemeckého delostreleckého ťahača sWS (schwere Wehrmachtslepper). Pôvodný nemecký ťahač sWS sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952, ktorých sa zúčastnili i ukoristené nemecké ťahače KM m 11 (Sd.Kfz.7), DB 10 (Sd.Kfz.8). Pôvodný nemecký sWS sa počas vojny vyrábal v Továrni na vozy, a.s. Kolín. Zachovala sa i značná časť dokumentácie a po otestovaní sa oceňovala nízka poruchovosť vozidla a výroba z nedeficitných materiálov. Na doporučenie sovietských poradcov prebehli medzi 19.-28.8.1952 s ťahačom sWS vojskové skúšky. Pôvodný ťahač nesplňoval niektoré požiadavky a preto sa mal začať vývojový program upravenej konštrukcie. Schválenie vývoja vylepšenej kópie sWS náčelníkom Generálneho štábu prebehlo 10.1.1953. Poverenou vývojovou firmou bola Tatra Kopřivnice n.p. Tá viedla vývoj tohoto ťahača pod firemným označením T-809 (v histórii firmy Tatra sa číslo 809 vyskytuje eště najmenej u štyroch dalších prototypov, vzájomne veľmi odlišných). Pred výrobou nultej série sa mali otestovať na dvojici prototypov požadované špecifikácie. Požadovalo sa vylepšenie ručnej brzdy a montáž navijáka s lanom hrubým 16 mm a dlhým 80 metrov. Pôvodná požiadavka znela na 200 sériových ťahačov, ktorých výroba sa mala započať v roku 1954. Firma Tatra predložila k schváleniu konečnú podobu projektu v 4/1953. Najväčšou zmenou bolo nahradenie riadenia z nákladného vozidla Praga N5T za riadenie z Tatry 111. Vzhľadom na to, že sa na prototypoch začalo pracovať už pred schválením konečného projektu, museli sa práce na dieloch prototypov začať nanovo. To oddialilo dokončenie prototypov o tri mesiace a dvojica strojov s evidenčnými číslami 522436 a 522437 bola dokončená až v 11/1953. Po dokončení prototypy prešli rozsiahlymi firemnými testami trvajúcimi až do 3/1954. Skúšky dopadli veľmi zle. Prototypy boli nekvalitne vyrobené, motor bol málo výkonný. Firma nestihla opraviť chybné komponenty a prototypy boli následne 14.3.1954 odovzdané k otestovaniu armáde. Pre neustále technické poruchy boli prototypy odosielané k opravám a modifikáciám do materskej firmy. U druhého prototypu došlo k modifikácii motora, kde bol pôvodný motor Tatra 108 prevŕtaný na 120 mm. Motor mal znížený výkon, no udelilo to vozidlu zvýšenú dynamiku a zvýšilo jeho spoľahlivosť. Takto upravený prototyp bol k testom odovzdaný 31.7.1955. Do budúcna sa rátalo s nahradením motora za nový typ Tatra 928. Ďalšia fáza testov prebiehala až do konca roka 1955. Prototypy však naďalej trpeli poruchami a nesplňovali zadané špecifikácie. Počas testov sa armádne zložky sústredili na dovoz potrebných ťahačov z cudziny. Projekt PPT-8 bol začiatkom roka 1957 zastavený. Napriek tomu boli prototypy opravené do pojazdného stavu. Prvý prototyp s pôvodným motorom Tatra-108 (ev.č. 522436) bol odoslaný do VTA Brno ako študijná pomôcka a druhý prototyp (ev.č.522437) bol odoslaný do VVP Jince.
Ani potenciálne dovozové typy ťahačov nespĺňali požiadavky armády a opätovne sa prehodnocoval československý vývojový program delostreleckých ťahačov. Do úvahy prichádzali program VOŽ, TOPAS, DTH-III a PPT-8. Vývoj VOŽ a PPT-8 však boli už zastavené, projekt TOPAS existoval len v podobe neschválenej úlohovej karty a prototyp DTH-III bol predaný do Švajčiarska. Pre porovnávacie testy so sovietským ťahačom ATS-59 však bol z garáží vytiahnutý podvozok ľahkého tanku TNH 57/900 (upravený piaty prototyp TNH n.A.) a ten uspel. Bolo rozhodnuté vytvoriť nový ťahač na základe DTH-III. Ani toto rozhodnutie však nebolo realizované a nakoniec sa dovážal poľský Mazur D-350.
Jeden prototyp si zahral epizódku v československom filme Práče.

Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
https://www.tatraportal.sk/
Jirka Tintěra
Karel Rosenkranz - Tatra - užitkové automobily, AutoAlbum, 2.vydanie, ISBN 80-900915-6-3


Projekty využívajúce platformu PPT-8:
Obrnený transportér na platforme PPT-8
30mm samohybný PLDvK vz.53 na podvozku PPT-8
PPT-8 - Pravdepodobne pohľad pod kapotu pôvodného sWS s namontovaným československým 8-valcovým vznetovým motorom. Na nasledujúcom obrázku má evidentne pôvodný sWS inú kapotáž motora s ventilačnými žalúziami a nepôvodnou maskou. Pravdepodobne bol pôvodný nemecký ťahač modifikovaný a možno ho brať ako ideový návrh neskorších československých prototypov PPT-8.

Pravdepodobne pohľad pod kapotu pôvodného sWS s namontovaným československým 8-valcovým vznetovým motorom. Na nasledujúcom obrázku má evidentne pôvodný sWS inú kapotáž motora s ventilačnými žalúziami a nepôvodnou maskou. Pravdepodobne bol pôvodný nemecký ťahač modifikovaný a možno ho brať ako ideový návrh neskorších československých prototypov PPT-8.
PPT-8 - Pôvodný nemecký ťahač sWS pravdepodobne s československým vznetovým 8-valcovým motorom sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952 (ev.č. 522263). Pravdepodobne VVT Jince. Cenzúrou retušovaná fotografia.

Pôvodný nemecký ťahač sWS pravdepodobne s československým vznetovým 8-valcovým motorom sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952 (ev.č. 522263). Pravdepodobne VVT Jince. Cenzúrou retušovaná fotografia.
PPT-8 - Jince ???

Jince ???
PPT-8 - Necenzúrovaná podoba pôvodného nemeckého sWS (ev.č. 522263) odhaľuje jeho náklad na korbe, ktorým bola obrnená kabína sWS.

Necenzúrovaná podoba pôvodného nemeckého sWS (ev.č. 522263) odhaľuje jeho náklad na korbe, ktorým bola obrnená kabína sWS.
PPT-8 - Pravdepodobne testovací nemecký sWS (ev.č. 522263). Rok 1952. Cenzúrou retušovaná fotografia.

Pravdepodobne testovací nemecký sWS (ev.č. 522263). Rok 1952. Cenzúrou retušovaná fotografia.
URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#616494Verze : 4
MOD
Fotografie československých prototypov PPT-8.

Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
https://www.tatraportal.sk/
Jirka Tintěra
Filmové zábery z filmu Práče

PPT-8 - 2.prototyp

2.prototyp
PPT-8 -


PPT-8 - Prototyp ev.č.522437 pri skúškach podvalníka P-20, 5/1955, foto VHÚ Praha

Prototyp ev.č.522437 pri skúškach podvalníka P-20, 5/1955, foto VHÚ Praha
PPT-8 - Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.

Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.
PPT-8 - Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.

Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.
PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#100658Verze : 23
MOD