Main Menu
User Menu

POL - wz. 97

75 mm armata wz. 97

75 mm armata wz. 97 - 75 mm kanón vz. 97, pôvodne francúzsky Canon de 75 modéle 1897.
URL : https://www.valka.cz/POL-wz-97-t57785#208780Verze : 0
MOD
První 75 mm kanony vz. 97 přišly do Polska v roce 1919 z Francie s polskou armádou generála Hallera, která měla ve své výzbroji 180 kusů. V červenci a srpnu 1919 bylo dodáno Francií 350 kusů. K 1. říju 1920 bylo ve výzbroji polské armády 783 kusů. Na základě polsko-francouzské smlouvy o vojenské pomoci Polsko koupilo 300 těchto kanonů v roce 1924 a z Lotyšska bylo formou výměny získáno dalších 28 kusů. V létech 1926-1930 bylo formou výměny získáno z Rumunska 120 kusů a v létech 1932-1933 z Jugoslávie 69 kusů. V roce 1939 bylo ve výzbroji polských dělostřeleckých jednotek celkem 1374 kusů 75 mm kanonů vz. 9, z toho jich bylo kolem 150 v záloze.


V Polsku nebyl kanon vyráběn. Byly prováděny pouze opravy. V roce 1937 byl nevelký počet přizpůsoben pro 1. motorizovaný dělostřelecký pluk. Dřevěná kola byla nahrazena ocelovými s nízkotlakými pneumatikami typu DS od firmy Michelin. Takto upravený kanon byl tažen dělostřeleckým tahačem C7P nebo PZInż. vz. 34.


Kanony vz. 97 byly ve výzbroji kanonových lehkých dělostřeleckých oddílů jako součástí divizních lehkých dělostřeleckých pluků a také kanonových samostatných lehkých dělostřeleckých oddílů. Kanon byl tažen koňským šestispřežím připojený za kolesnou vz. 97. Součástí obsluhy, jako nejmenší organizační jednotky dělostřelectva, bylo i druhé šestispřeží, které táhlo kolesnu vz. 97 a za ní připojenou dělostřeleckou hlomoznu vz. 97.


Obsluhu kanonu tvořilo 12 osob:
Velitel děla, mířič, nabíječ, velitel hlomozny, dva podavači a 6 jezdců-vodičů koní (každý pár koní v šestispřeží měl jednoho jezdce-vodiče).
Zásoba munice byla uložena ve dvou kolesnách vz. 97 po 24 granátů a v hlomozně – 72 granátů.
Palebný průměr byl stanoven na 60 granátů.


TTD
75 mm kanon vz. 97 - 75 mm armata wz. 97
Délka hlavně 2721 mm
Délka v bojové poloze 4,50 m
Délka v pochodové poloze 8,40 m
Dostřel max. 11 200 m
Hmotnost v bojové poloze 1190 kg
Hmotnost v pochodové poloze 1938 kg
Obsluha 6 osob
Počet závitů 24
Průměr kol 1,33 m
Rozchod kol 1,52 m
Rozsah náměru -11° až +18°
Rozsah odměru kolem 6°
Rychlost střelby max.12/min
Šířka 1,82 m
Výška palebné čáry 0,93 m

Zdroje:
www.weu1918-1939.pl
Szczegłow, Krzysztof: 75 mm armata wz. 1897, TBU, MON, Warszawa 1988
POL - wz. 97 - Zdroj:
https://www.weu1918-1939.pl/artyleria/armaty_polowe/75mm_1897/departament_artylerii_armaty_polowe_1897.html

Zdroj:
www.weu1918-1939.pl

POL - wz. 97 - Zdroj:
https://www.weu1918-1939.pl/artyleria/armaty_polowe/75mm_1897/departament_artylerii_armaty_polowe_1897.html

Zdroj:
www.weu1918-1939.pl

URL : https://www.valka.cz/POL-wz-97-t57785#342294Verze : 0
MOD