Main Menu
User Menu

POL - wz. 08/39 (kontaktní mina)

Naval Mine 08/39

Mina morska wz. 08/39

Původně ruská kontaktní mina vzor 1908, zakoupená v polovině 20. let polským státem z válečných přebytků. Ve druhé polovině 30. let modernizovány, v literatuře jsou proto označovány jako polské miny wz. 08/39.


Mina se skládala z vlastní miny kulového tvaru s pěti čepy. Výbuch nastával v okamžiku zlomení jednoho z čepů - v každém byla umístěna skleněná ampule s elektrolytem, který se po prasknutí vylil a uzavřel tak elektrický obvod spojený s detonátorem. Miny byly uloženy na kotevních vozíčcích se čtyřmi koly, umožňujícími manipulaci na kolejnicích. V zadní části vozíku se nacházel buben s navinutým kotevním lanem. Hloubku uložení řídil jednoduchý mechanizmus, sestávající z lanka se zátěží a ramene napojeného na brzdový mechanizmus. Obsluha nastavila délku lanka dle požadované hloubky. V okamžiku dosednutí závaží na dno povolilo napětí v lanku, uvolnila se síla držící rameno otevřené a buben s lanem se zastavil. Kotevní vozík pak stáhnul minu do požadované hloubky. Proti předčasnému výbuchu byly miny chráněné zabezpečovacím zařízením, jež aktivovalo minu až po dosažení předepsané hloubky a uplynutí času potřebného k rozpuštění kostky cukru v něm umístěné. "Cukrovými pojistkami"
byly zajištěny také ocelové krytky čepů, chránící je před poškozením při manipulaci a shozu.


TTD:
typ: kontaktní mina
průměr: 975 mm 1)
rozměry v zajištěném stavu: 1290 x 905 x 1040 mm
hmotnost nálože: 110 kg TNT
hmotnost vlastní miny: 274 kg
hmotnost kotevního vozíku: 318 kg
celková hmotnost: 592 ± 10 kg
délka kotevního lana: 110 m
minimální hloubka moře: 15 m
minimální rozestup mezi minami: 35 m
doba přípravy ke shozu: 5 + 2,5 min.
doba aktivace po shozu do vody: 10 ÷ 20 min.


Ve výzbroji:
ORP Gryf, minolovky typu Jaskółka, alternativně také torpédoborce typu Wicher a Grom a dělové čluny OORP General Haller a Komendant Piłsudski.


Zdroje:
• Piaskowski, Stanisław M.: Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946, Lampart, Warszawa 1996, ISBN 83-900217-2-3
• Klatka, Narcyz; Niewęgłowski, Jerzy: Mina kontaktowa wz. 08/39. Typy broni i uzbrojenia, numer 20. Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, Warszawa 1973.
• Waśko, Zdisław – Witkowski, Rafał: Wojsko Polskie – krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny – Marynarka Wojenna. Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej, Warszawa 1976.Poznámky:
1) některé prameny uvádějí průměr 930 mm
URL : https://www.valka.cz/POL-wz-08-39-kontaktni-mina-t30012#107904Verze : 0
Konstrukce miny wz. 08/39
1) tělo miny
2) kotevní vozík
3) olověný čep (se skleněnou ampulí uvnitř)
4) výbušná nálož
5) zabezpečovací zařízení
6) detonátor
7) buben kotevního lana
8) závaží (nastavení hloubky)
9) lanko závaží
10) kotevní lano
11) elektrická instalace
12) kolečka vozíku


Zdroj: Klatka, Narcyz; Niewęgłowski, Jerzy: Mina kontaktowa wz. 08/39. Typy broni i uzbrojenia, numer 20. Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, Warszawa 1973.
URL : https://www.valka.cz/POL-wz-08-39-kontaktni-mina-t30012#354775Verze : 0