Main Menu
User Menu
Reklama

POL - Star 25 (prehľad verzií)

Star-25 - stredný nákladný automobil, konštrukčne vychádzajúci z verzií Star-20 a Star-21, vo výrobe od roku 1958, výroba ukončená?


Výrobca: Fabryka Samochodów Ciężarowych, Starachowice


Verzie:
Star 25 - základná verzia, valník, prípadne skriňová nástavba
Star 25L - verzia predĺžená o 850 mm
Star 25W - sklápač
Star C25 - ťahač návesu D60
Star 25 N-762 - požiarna nástavba (tiež označovaná aj ako Star A26P)
Star 25L Ambulans - zdravotnícka nástavba (pojazdný rentgen)
(nejaké info: http://www.polskie-auta.pl/stara/star25-2.htm )
URL : https://www.valka.cz/POL-Star-25-prehlad-verzii-t67214#237671Verze : 0
MOD
Reklama