Main Menu
User Menu

POL - Pracovný odev profesionálneho vojaka

Ubiór roboczy żołnierza zawodowego

Spôsob a podmienky nosenia odevu stanovuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych .


Ako pokrývka havy sa nosí čierny baret (u pozemných a vzdušných síl), alebo námornícky baret (príslušníci vojenského námorníctva). K pracovnému odevu je možné nosiť ochranné rukavice a ochrannú obuv v závislosti na povahe vykonávanej práce.Zdroj: https://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0053.htm
POL - Pracovný odev profesionálneho vojaka - Ubiór roboczy żołnierza zawodowego

Ubiór roboczy żołnierza zawodowego
URL : https://www.valka.cz/POL-Pracovny-odev-profesionalneho-vojaka-t90502#338477Verze : 0
MOD