Main Menu
User Menu
Prototyp radiostanice N2 určené pro spojení na úrovni praporu a pluku vznikl v roce 1935. Polská armáda obdržela do vypuknutí války v září 1939 r. kolem 1 400 těchto radiostanic vyráběných ve verzích N2/S (samochodowa - automobilní), N2/T (taczankowa - tačanková) a N2/B (biedkowa - pro dvoukolové káry)
Radiostanice N2/S byly instalovány hlavně na terénní osobní automobily Polski Fiat 508/518. Umožňovala udržování telegrafního i telefonního spojení v pásmu od 2250 do 6750kHz na vzdálenost do 10 km (telefonní spojení) a do 25 km (telegrafní spojení).
Zdroje:
https://rkd.prv.pl/
POL - N2S - Radiostanice N2S na automobilu Polski Fiat 508/518
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

Radiostanice N2S na automobilu Polski Fiat 508/518
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

POL - N2S - Radiostanice N2T pro jezdectvo
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

Radiostanice N2T pro jezdectvo
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

POL - N2S - Radiostanice N2B pro pěchotu
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

Radiostanice N2B pro pěchotu
Zdroj: https://rkd.prv.pl/

URL : https://www.valka.cz/POL-N2S-t220823#616576Verze : 0
MOD