Main Menu
User Menu

POL - Hodnosti - Letectvo [1967- ]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
generał


generał


generał broni1)


generał broni


generał dywizji1)


generał dywizji


generał brygady1)


generał brygady


pułkownik1)


pułkownik


podpułkownik1)


podpułkownik


major1)


major


kapitan1)


kapitan


porucznik1)


porucznik


podporucznik1)


podporucznik


starszy chorąży sztabowy1)


starszy chorąży sztabowy


chorąży sztabowy1)


chorąży sztabowy


młodszy chorąży sztabowy


młodszy chorąży sztabowy


starszy chorąży1)


starszy chorąży


chorąży1)


chorąży


młodszy chorąży1)


młodszy chorąży


starszy sierżant sztabowy1)


starszy sierżant sztabowy


sierżant sztabowy1)


sierżant sztabowy


starszy sierżant1)


starszy sierżant


sierżant1)


sierżant


starszy plutonowy


starszy plutonowy


plutonowy1)


plutonowy


starszy kapral1)


starszy kapral


kapral1)


kapral


starszy szeregowy/szeregowiec1)2)


starszy szeregowy/szeregowiec


szeregowy/szeregowiec1)2)


szeregowy/szeregowiec

1)Hodnosti uvedené v původním zákoně z 21. listopadu 1967 s účiností od 29. listopadu 1967. Ostatní hodnosti vešly v platnost, případně některé zanikly, při různých novelizacích původního zákona.
2)szeregowiec - znění hodnosti v zákoně z roku 1967, v roce 1976 změněno na szeregowy


Zdroj:
http://isip.sejm.gov.pl
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1967-t109660#387427Verze : 0
MOD