Main Menu
User Menu

POL - Hodnosti - Dělostřelectvo [1922-1947]

Diskuse
Vážení,
protože si nejsem jistý českými a anglickými překlady některých hodností, předkládám Vám k opřipomínkování tuto tabulku hodností dělostřelectva. Budu vděčný za připomínky, které později do této tabulky uložím a pak ji jako definitivní umístím v sekci.
Děkuji.Polsko - dělostřelectvo 1922-1947
Název: Český překlad: Anglický překlad: Název v originále: Výložky: Uniformy
Title: Czech Translation: English Translation: Original Transcription: Rank Badges: Uniforms:
generał broni armádní generál Lieutenant General generał broni odkaz odkaz
generał dywizji divizní generál Major General generał dywizji odkaz odkaz
generał brygady brigádní generál Brigadier generał brygady odkaz odkaz
pułkownik plukovník Colonel pułkownik odkaz odkaz
podpułkownik podplukovník Lieutenant Colonel podpułkownik odkaz odkaz
major major Major major odkaz odkaz
kapitan kapitán Captain kapitan odkaz odkaz
porucznik poručík Lieutenant porucznik odkaz odkaz
podporucznik podporučík Second Lieutenant podporucznik odkaz odkaz
chorąży praporčík Warrant Officer chorąży odkaz odkaz
starszy ogniomistrz starší ohněstrůjce Staff Fireworker starszy ogniomistrz odkaz odkaz
ogniomistrz ohněstrůjce Fireworker ogniomistrz odkaz odkaz
plutonowy četař Sergeant plutonowy odkaz odkaz
kapral desátník Corporal kapral odkaz odkaz
bombardier starší dělostřelec (svobodník) Bombardier bombardier odkaz odkaz
kanonier dělostřelec Cannoneer kanonier odkaz odkaz
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Delostrelectvo-1922-1947-t91278#341125Verze : 0
MOD
Vážení,
protože příští týden uplyne rok od vložení tohoto příspěvku a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, rozhodl jsem zrušit jeho dočasnost a je možno jej zařadit mezi hodnostní tabulky užívané při tabulkování jednotek a osobností.
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Delostrelectvo-1922-1947-t91278#384000Verze : 0
MOD