Main Menu
User Menu
Reklama

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

DEKRET PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY Z 3. ZÁŘÍ 1939 O UTVOŘENÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGIE.

Na základě či. 63 odst. l ústavního zákona a či. 4 odst. l dekretu prezidenta Polské republiky z 1. září 1939 o vykonávání nejvyššího velení nad brannou mocí, o organizaci hlavních vojenských velitelství a civilních komisařích - od okamžiku, kdy byl jmenován vrchní velitel (Dz. U.R.P. č. 86 pól. 543), nařizuji toto:


Článek l
Tváří v tvář útoku hlavního nepřítele všech slovanských národů na Polskou republiku a v pochopení velké tragédie národa českého a slovenského, utlačených německou okupací, abych dal těmto národům možnost osvobodit se vlastní jejich válečnou akcí, tvoří se na území Polské republiky legie česká a slovenská.

Článek 2

Legie budou částí armády polské a budou podléhati vrchnímu velitelství, což v ničem nezmenší jejich národní odlišnosti.


Článek 3
Do legie české a slovenské budou vstupovat jako dobrovolníci jak občané polští, tak osoby nemající polské státní příslušnosti národnosti české nebo slovenské, při čemž služba v legiích nemá právních důsledků pro jejich státní příslušnost.


Článek 4
Provedením tohoto dekretu se pověřuje ministr vojenství.


Prezident Polské republiky: IGNACY MOŠCICKI
Ministr vojenství: divizní generál TADEUSZ KASPRZYCKI
URL : https://www.valka.cz/POL-Dekret-prezidenta-Polske-republiky-z-3-zari-1939-t83408#306021Verze : 0
Reklama