Main Menu
User Menu

PLA - Pravidlá pre členov

Pre členov hodnostnej skupiny PLA na serveri www.valka.cz platia všeobecné pravidlá serveru (Základní pravidla pro diskusi na forum.valka.cz) + ďalšie pravidlá pre jednotlivé sekcie. V prípade nedodržania týchto pravidiel je príslušník skupiny upozornený a v prípade opakovania mže byť z hodnostnej skupiny vylúčený, prípadne sa mu môže zablokovať účet.


Príslušníci PLA nevkladajú na server údaje ktorými porušujú autorské práva, v prípade že sa ukáže že údaje, ktoré vložili sú v rozpore s platnými zákonnými normami nesie zodpovednosť za následky aj v prípadnej trestnoprávnej rovine.


To je zatiaľ všetko čo ma napadlo.....P.S.: členom sa môže stať každý registrovaný príslušník serveru www.valka.cz. Pravidlá neumožňujú byť súčastne členom viacerých armád, ale PLA umožňuje čestné členstvo, bez zobrazenia výložiek ...... (zabezpečím zverejnenie v rozkaze veliteľa PLA).
URL : https://www.valka.cz/PLA-Pravidla-pre-clenov-t55844#204107Verze : 0
MOD