PAK - Rohtas (Qila Rohtas)

Rohtas Fort
Pevnosť Rohtas (Qila Rohtas, Rohtas Fort) leží na strategickom bode v severnej časti súčasného Pakistanu, zhruba 16 severozápadne od mesta Jhelum. Na severe a západe sa jej hradby týčia na strmých útesoch nad riekou Kahan, prístup z východu a juhu sťažujú vysoké kopce v okolí pevnosti. Táto pevnosť je vynikajúcou ukážkou skorej islamskej architektúry v regióne strednej a južnej Ázie. Výstavbu pevnosti začal v roku 1541 vládca Biháru a Dillíjskeho Sultanátu Šér Chán Suri a jej úlohou bolo zabrániť prípadnému návratu Mogulského cisára Humajúna na územia, ktoré na ňom vybojoval Šér Chán (pevnosť blokuje komunikácie medzi Pešavárom a Lahore) a zároveň mala pacifikovať miestne kmene klanu Gakhar, loajálne Humajúnovi. Výstavba pevnosti trvala zhruba 10 rokov a dokončená bola za vlády nástupcu Šér Chána, jeho syna Islam Šacha. Aj napriek svojmu určeniu na ňu nebol nikdy vedený útok a cisár Humajún ju obsadil pri svojom návrate v roku 1555 bez boja.


Obvod pevnosti, v ktorej mohlo byť umiestnených až 30000 mužov dosahuje 4 km, hradby pevnosti majú 12 brán, sú vysoké až 18,5 m a hrubé až 12,5 m. Pevnosť leží v nadmorskej výške 818 m, jej zemepisné súradnice sú 32°57´45" severnej šírky a 73°35´20" východnej dĺžky.Od roku 1997 je pevnosť zaradená medzi objekty Svetového kultúrneho dedičstva.


Zdroj: http://rohtasfort.com
http://whc.unesco.org/en/list/586/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohtas_Fort

PAK - Rohtas (Qila Rohtas) - Pevnosť Rohtas na Google Earth

Pevnosť Rohtas na Google Earth
URL : https://www.valka.cz/PAK-Rohtas-Qila-Rohtas-t67685#238672 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více