Main Menu
User Menu

PAK - Inter-Service Inteligence

Pakistanska „Inter-Service Inteligence“
ISI (resp. Directorate for Inter-Service Inteligence) je najväčšia a najvplyvnejšia spravodajská organizácia v Pakistane. Ostatné organizácie zahŕňajú menšie civilné a vojenské spravodajsko/vyšetrovacie útvary.
ISI bola vytvorená koncom štyridsiatych rokov po slabých výkonoch pakistanskej rozviedky v bojoch z Indiou. V priebehu ďalších rokov jej status a kompetencie rástli a rozširovali, čo malo často za následok že organizácia bola považovaná za akúsi „samostatnú entitu“.


História
Po získaní nezávislosti na Veľkej Británii, si oba nástupnícke štáty vytvárali svoje vlastné spravodajské a rozvedné organizácie. V Pakistane to boli „Inteligence Bureau“ a „Military Inteligence“. Ale v priebehu bojov z Indickými jednotkami sa ukázalo že ich činnosť je poznamenaná malou koordináciou medzi sebou a medzi jednotlivými zložkami ozbrojených síl. ISI bola vytvorená za účelom centrálneho získavania a vyhodnocovania spravodajských informácií. Za týmto účelom k nej boli prevelený dôstojníci jednotlivých zložiek. Za zakladateľa alebo otca tejto myšlienky sa považuje austrálsky dôstojník Gen.Maj.R.Cawthome, inak zástupca náčelníka štábu Pakistanskej armády.
Po nástupe Adžuba Chána k moci došlo k rozšíreniu pôsobnosti ISI, ktorá sa tak mala stať záštitou Pakistanských národných záujmov, monitorujúcou vnútorné aj vonkajšie hrozby. Po ďalšej vojne z Indiou v roku 1965 došlo k reorganizácií ISI, ktorá dostala za úlohu monitorovať aj pohyby vo vnútri spravodajských zložiek vo Východnom Pakistane, ktoré boli v podozrení. V sedemdesiatych rokoch po vojne z Indiou v roku 1971 v ktorej došlo k odtrhnutiu Východného Pakistanu (resp.Bangladéša) a po voľbách ktoré dostali k moci Pakistanskú Ľudovú Stranu (PPP) Alího Butta, došlo k nárastu kritiky ISI a pokusom obmedzenie jej vzrastajúcej moci.
„Našťastie“ došlo k novému vojenskému prevratu pod vedením Gen.Ziá ul-Háka a dôstojníci ISI si mohli vydýchnuť, pretože aspoň na teraz nikto nepchal nos do ich „špinavostí“. Tak sa mohli bez obáv venovať sledovaniu a infiltrácií záujmových skupín ako napr. komunistov alebo šiítov po revolúcií v Iráne v roku 1979.
K ďalšiemu zvýšeniu jej významu a moci došlo v súvislosti z občianskou vojnou v Afganistane a zo Sovietskou inváziou do tejto krajiny. Jedna zo zložiek ISI (pravdepodobne „Covert-Action Division“) sa podieľala na formovaní a výcviku niektorých opozičných skupín „mudžahedínov“. Prvé operácie menšieho rozsahu prebehli ešte pred tým než sa do celej veci „zamontovala“ americká CIA.
O angažovaní ISI v bojoch proti ZSSR na strane CIA nie je k dispozícií veľa serióznych prameňov. AJ keď sa o nej píše pomerne často pre bežného čitateľa je len ťažké odfiltrovať seriózne pramene od novinárskych senzácií. Tých sa totiž spomína dostatok, vrátane tej že v osemdesiatych rokoch malá skupinka afgáncov a dôstojníkov ISI infiltrovala pohraničné oblasti ZSSR v Tadžikistane, kde rozdávala výtlačky Koránu. Iné správy zase hovoria o organizovaní pašeráckych gangov a drogových zásielok do ZSSR, s cieľom morálne rozložiť „nepriateľský týl“.
Okrem „hrdinských“ činov v Afganistane sa ISI samozrejme venovala aj Indií, resp. oblasti Kašmíru. V tejto oblasti sa dlhodobo snaží o destabilizáciu pomerov cestou ozbrojených útokov a podpory rôznych polovojenských skupín.


PS: pokračovanie....


Zdroj: en.wikipedia.org
PAK - Inter-Service Inteligence - https://www.defenselink.mil/HomePagePhotos/LeadPhotoImage.aspx?id=9658]: 
Z ľava do prava: U.S. Navy Adm. Mike Mullen a U.S. Navy RAdm. Scott Van Buski. Pakistansky Gen.Kajani a súčasný riaditeľ ISI Gen.Por. Sujá Paša

www.defenselink.mil]:
Z ľava do prava: U.S. Navy Adm. Mike Mullen a U.S. Navy RAdm. Scott Van Buski. Pakistansky Gen.Kajani a súčasný riaditeľ ISI Gen.Por. Sujá Paša

URL : https://www.valka.cz/PAK-Inter-Service-Inteligence-t78012#287546Verze : 0
Medzi hlavné úlohy ISI možno zaradiť
- ochranu Pakistanských národných záujmov a národnej bezpečnosti proti vnútorným aj vonkajším hrozbám
- Monitorovanie politického a vojenského vývoja v susedných krajinách a krajinách ktoré sa priamo dotýkajú Pakistanských národných záujmov / zhromažďovanie domácich a zahraničných spravodajsky využiteľných informácií
- Koordinácia spravodajských funkcií ozbrojených zložiek (armády, letectva a námorníctva)
- Udržiavanie dohľadu nad cudzincami a cudzími diplomatmi v Pakistane a aj nad Pakistanskými diplomatmi v zahraničí


Hlavné veliteľstvo ISI sa nachádza v Islamabáde, na jeho čele stojí Generál poručík pakistanskej armády v aktívnej službe. V súčasnej dobe je na čele GenPor. Ahmád Šujá Paša, ktorý v septembri 2008 vystriedal Nadžíma Tadžiho. Jeho zástupcami sú traja námestníci pre politickú vonkajšiu a všeobecnú rozviedky.
Štábny dôstojníci ISI sa regrutujú zo spravodajských a vyšetrovacích sekcií ozbrojených síl, polície, polovojenských jednotiek z pohraničných oblastí a ďalších.


Organizačná štruktúra
- Joint Inteligence X: je poverené koordináciou ostatných oddelený ISI a ich spravodajskej činnosti. Tu sa jednotlivé informácie utriedené a analyzované.
- Joint Inteligence Bureau: zaoberá sa spravodajskou činnosťou týkajúcou sa politických strán. Zaoberá sa aj operáciami proti Indií, protiteroristickými operáciami a ochranou VIP
- Joint Counter-Inteligence Bureau: Je oddelením ktoré sa zaoberá zberom spravodajských informácií prostredníctvom diplomatických misií Pakistanu v zahraničí.
- Joint Inteligence North: táto zložka je zodpovedná za rozviedku a spravodajskú činnosť v oblasti Džammú a Kašmír a takisto sleduje pohyby indických vojsk na ich strane línie prímeria.
- Joint Inteligence Miscellaneous: spravodajská činnosť a iné aktivity v prípade ozbrojeného konfliktu.
- Joint SIGINT Bureau: monitorovanie nepriateľskej radiovej (a inej) prevádzky, monitorovanie agentov a ich kontaktov, fotografovanie záujmových objektov.
- Joint Inteligence Technical: vývoj a výroba špeciálneho spravodajského náčinia.
URL : https://www.valka.cz/PAK-Inter-Service-Inteligence-t78012#288307Verze : 0