Main Menu
User Menu
Reklama

P-500 Bazalt (4K80) [kód NATO SS-N-12 Sandbox]

П-500 Базальт (4К80)

     
Název:
Name:
4K801) (P-500 Bazalt)
Originální název:
Original Name:
4К80 (П-500 Базальт)
Kategorie:
Category:
těžká protilodní střela
Výrobce:
Producer:
Orenburský strojírenský závod, Orenburg /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.1987 (do výzbroje zaradené v roku 1975)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 500
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.10.1969 (vývoj od 25.02.1963, skúšky 10/1969-1974)
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
P-500 Bazalt
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
SM-240 (zdvojené odpaľovacie zariadenie s dvomi raketami v kontajneroch a dvomi v zásobníku / dual launcher with 2 missiles in containers and 2 missiles in magazine)
SM-241 (zdvojené odpaľiovacie zariadenei s dvomi raketami v kontajneroch / dual launcher with 2 missiles in containers)
SM-248 (jednoduché odpaľovacie zariadenie s jednou raketou v kontajneri / single launcher with 1 missile in container)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
Argon
Legenda
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
palubní
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) kód námorníctva; Kód NATO: SS-N-12 Sandbox
Zdroje:
Sources:
rbase.new-factoria.ru
http://arsenal-info.ru/b/book/3877475624/11#lt__10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-500
URL : https://www.valka.cz/P-500-Bazalt-4K80-kod-NATO-SS-N-12-Sandbox-t186110#561372Verze : 1
MOD
P-500 Bazalt (index URAV námorníctva 4K80, kód NATO SS-N-12 Sandbox)


Protilodná strela s plochou dráhou letu. Je použiteľná z ponoriek i z hladinových plavidiel. Do výzbroje sovietskeho námooníctva zavedená v roku 1975, spočiatku na 10 ponoriek Projektu 675 (ponorky vybevené raketami Bazalt dostali označenie Projekt 675MK a Projekt 675MU), kde nahradili rakety P-35. Od roku 1977 sú rakety P-500 súčasťou aj hladinových plavidiel - spočiatku lietadlových krížnikov Projektu 1143 a neskôr raketových krížnikov Projektu 1164. Prvé 3 krížniky Projektu 1143 mali celkom 4 zdvojené odpaľovacie zariadenia SM-240 s celkom 8 raketami v kontajneroch a ďalšími 8 v zásobníkoch (Kyjev - 12/1975, Minsk - 09/1978, Novorossijsk - 08/1982). 4 krížnik tohto projektu (Projekt 1143.4, Адмирал Флота Советского Союза Горшков, resp. Baku) bol v decembri 1987 vybavený 6 zdvojenými odpaľovacími zariadeniami SM-241 s 12 raketami v kontajneroch. Na krížnikoch Projektu 1164 bolo inštalovaných 16 samostatných odpaľovacích zariadení SM-248 so 16 raketami v kontajenroch, bez zásoby náhradných rakiet.


Vývoj protilodnej strely s plochou dráhou letu (v sovietksje/ruskej terminológii okrídelenej rakety) sa začal 28.02.1963 rozhodnutím vlády (Soviet ministrov ZSSR) č. 250-89, ktorým bola vývojom poverená konštrukčná koncelária OKB-52 MAP. Rovnakým rozhdnutím sa začal aj vývoj protilodnej strely P-120 Malachit. Predbežný návrh bol dokončený v decembri 1963, od októbra 1969 do októbra 1970 prebiehali pozemné skúšky rakety. Koncom roku 1970 začali letové skúšky a v roku 1974 boli úspešne ukončené vojskové skúšky, ktoré predchádzali zaradeniu rakety do výzbroje v roku 1975. odpaľovacie zariadenie bolo vyvinuté Konštrukčnou kanceláriou špeciálneho strojárenstva v Leningrade pod vedením hlavného konštruktéra V.V. Černeckého.
P-500 Bazalt konštrukčne vychádza z rakety P-35, pričom využíva obodbné vypúšťacie zariadenie. Súčasne bola plánovaná ako náhrada rakiet P-6, takže má aj podobné zákaldné rozmerovo-hmotnostné charakteristiky. Jej použitie na ponorkách je limitované nemožnosťou jej odpálenia spod hladiny.


Raketa má inerciálne navedenie s možnosťou nastavenia trajekórie letu, kombinované v záverečnej fáze letu s aktívnym rádiolokačným navedením. Raketa spolupracuje so systémom riadenia paľby Argon a Legenda, prostredníctvom ktorých je možné poskytovať aj ciele zistené prieskumnými lietadlami Tu-95RC, alebo vrtuľníkov Ka-25RC so systémom Uspech / Uspech-U, alebo Ka-31, pričom je možné spresňovať údaje o cieli aj po odpálení rakety.

Základné takticko-technické údaje rakety:
Dostrel: 550 km
Rýchlosť letu: 2 - 2,5 M
Dĺžka rakety: 11700 mm
Priemer rakety: 880 mm
Rozpätie krídel: 2100 mm
Štartovacia hmotnosť: 4800 kg
Hmotnosť bojovej hlavice: 500 (1000?) kg (konvenčná hlavica), mohutnosť nuklárnej hlavice 350 kt
Výška letu: 5000 m po štarte, 50 m v záverečnej fáze navedenia
Motor:
- letový: TRD 17-300 (ТРД 17-300)
- štartovací: raketový (na tuhé palivo) 4L44 (4Л44)

Zdroj: rbase.new-factoria.ru
http://www.cruiser-moskva.info/arms/p1000.htm
URL : https://www.valka.cz/P-500-Bazalt-4K80-kod-NATO-SS-N-12-Sandbox-t186110#543057Verze : 5
MOD