Main Menu
User Menu
Reklama

>> Označovanie talianských tankov počas II. svetovej vojny

Od 13.06.1940 boli talianske tanky rozdelené do troch kategórií podľa hmotnosti, písmeno označované kategórii nasledovali dva údaje- hmotnosť tanku v metrických tonách a rok zavedenia do výzbroje. Od 04.08.1942 sa údaj o hmotnosti neuvádzal.


L - Leggero - ľahké tanky do 8 metrických ton tj. (8.800 kg)


tančík Carro Veloce C.V. 29 - licenčná výroba britského tančíka Vickers Carden Loyd Mk VI
tančík L 3/33 (pôvodne Carro Veloce C.V.33)
tančík L 3/35 (pôvodne Carro Veloce C.V.35)
ľahký tank L 5/21
ľahký tank L 5/30
ľahký tank L 6/40M- Medio - stredné tanky od 8 do 15 metrických ton (tj.16.500 kg)


stredný tank M 11/39 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 11/39)
stredný tank M 13/40(Fiat-Ansaldo Carro Armato M 13/40)
stredný tank M 14/41 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 14/41)
stredný tank M 15/42 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 15/42)


P- Pesante - ťažké tanky nad 15 metrických ton


ťažký tank P 26/40 (Fiat-Ansaldo Carro Armato P 26/40)
URL : https://www.valka.cz/Oznacovanie-talianskych-tankov-pocas-II-svetovej-vojny-t65370#232617Verze : 0
Reklama