Main Menu
User Menu

Označenia druhov vojsk OS SR

Označenia druhov vojsk OS SR


Používa sa na výložkach popri hodnostnom označení na vyšpecifikovanie druhov vojsk a príslušnosti k druhu vojska. Slúži na rýchlu vizuálnu orientáciu a používa sa pri služobnej rovnošate. Nosí sa na výložkach pod gombíkom.


Delostrelectvo


Tvoria ho dve prekrížené hlavne.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa vyskytuje vo väčšej miere.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165332Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165332Version : 0
Domobrana


Tvoria ho dva prekrížené meče v popredí s okrúhlim štítom.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe nepoužíva.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165335Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165335Version : 0
Duchovná služba


Tvorí ho kríž vyrastajúci z dvoch vetvičiek.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe vyskytuje výnimočne.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165336Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165336Version : 0
Chemické vojsko


Tvorí ho benzénové jadro.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165337Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165337Version : 0
Letectvo


Tvorí ho kolmo stojacá dvojlistá vrtuľa s krídlami vyrastajúcimi do strán.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165338Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165338Version : 0
Logistické zabezpečenie


Tvorí ho písmeno L v štíte.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165339Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165339Version : 0
Mechanizované vojsko


Tvorí ho bojové vozidlo pechoty. Vyrába sa v dvoch variantách otočenej do prava a otočenej do ľava. Nosí sa párovo na jednej výložke pravá a na druhej výložke ľavá varianta. Obe smerujú do predu.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Na obrázku je doprava otočená varianta.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165340Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165340Version : 0
Pešie vojsko


Tvoria ho prekrížené pušky s okrúhlim štítom vpredu.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165341Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165341Version : 0
Protivzdušná obrana


Tvorí ho radar v popredí ktorej sa nachádza raketa.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165345Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165345Version : 0
Spojovacie vojsko


Tvorí ho vysielačový terčík z ktorého vychádzajú do strán krídla a do vrchu a spodu po tri blesky.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Zdroj: web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165348Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165348Version : 0
Stavebno ubytovacia služba


Tvorí ho ozubené koleso v popredí ktorého sa nachádza v dolnej časti trojuholník a kružidlo a hornej časti buldozér. Vyrába sa v dvoch variantách otočenej do prava a otočenej do ľava podľa umiestnenia buldozéra. Nosí sa párovo na jednej výložke pravá a na druhej výložke ľavá varianta. Obe smerujú dopredu.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Na obrázku je doľava otočená varianta.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165351Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165351Version : 0
Tankové vojsko


Tvorí ho tank. Vyrába sa v dvoch variantách otočenej do prava a otočenej do ľava podľa umiestnenia tanku. Nosí sa párovo na jednej výložke pravá a na druhej výložke ľavá varianta. Obe smerujú dopredu.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Na obrázku je doľava otočená varianta.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165366Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165366Version : 0
Vojenská hudba


Tvorí ho lýra na vrchu s mečom.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165369Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165369Version : 0
Vojenská justícia


Tvoria ho dva prekrýžené meče merom dolu a v popredí erbový štít.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe zriedkavejšie vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165373Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165373Version : 0
Vojenská polícia


Tvoria ho dva prekrýžené meče smerom hore a v popredí erbový štít v strede s paragrafom a v spodnej časti štítok s nápisom VOJENSKÁ POLÍCIA.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva. (zatiaľ som sa ešte s touto variantou nestretol)


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165383Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165383Version : 0
Vševojskové


Tvorí ho veniec v ktorého strede je meč s čepeľou smerom hore.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165389Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165389Version : 0
Výsadkové vojsko


Tvorí ho v strede padák s výsadkárom a s lietadlami vyletúcimi po obidvoch bokoch.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165396Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165396Version : 0
Zdravotnícke zabezpečenie


Tvorí ho naplnený pohár s ovinajúcim sa hadom. Vyrába sa v dvoch variantách had otočený do prava a otočený do ľava podľa umiestnenia hlavy. Nosí sa párovo na jednej výložke pravá a na druhej výložke ľavá varianta. Obe smerujú dopredu.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Na obrázku je varianta s hadom otočeným do ľava.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165401Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165401Version : 0
Železničné vojsko


Tvorí ho pekrýžené kladivo s hasákon v strede železničná výhybka a na bokoch krídielka.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165407Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165407Version : 0
Ženijné vojsko


Tvorí ho ozubené koleso a kotva.
Jeho prevedenie je:


Zlaté - používa sa od hodnosti poručík po hodnosť generál poručík,


Strieborné - používa sa od hodnosti vojak 1. triedy po hodnosť nadpráporčík,


Bronzové - bolo používané pri vojakoch povinnej služby - v súčastnej dobe sa nepoužíva.


V OS SR sa v súčastnej dobe bežne vyskytuje.
Označenia druhov vojsk OS SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165417Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#165417Version : 0
Ako by to malo byť terminologicky presné pri uvadzaných rozlišovacích znakoch?


Pri niektorých vyššie uvedených rozlišovacích znakoch som sa stretol aj s iným termínom (vľavo - pôvodne uvedený termín na fóre v tejto téme - vpravo iný termín):


delostrelectvo - raketové vojsko a delostrelectvo,
chemické vojsko - radiačná, chemická a biologická ochrana,
protivzdušná ochrana - vojsko protivzdušnej ochrany,
výsadkové vojsko - výsadkové a prieskumné vojsko,
zdravotnícke zabezpečenie - zdravotnícka a veterinárna služba.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289346Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289346Version : 0
u chemického vojska je problém s terminológiou - RCHBO je súčasný termín, chemické vojsko sa už nepoužíva


protivzdušná obrana - tu sa vojsko PVO dosť dobre použiť nedá, lebo nič také neexistuje a ani neexistovalo. PVO sa delilo na PVO pozemného vojska a PVO štátu (teraz je to prvé súčasť pozemnýh síl a to druhé súčasť vzdušných síl)


zdravotnícke zabezpečenie - nie som si 100 % istý, ale je to podobné ako u chemického vojska - s tým žesúčasný termín je zdravotnícka a veterinárna služba.


Ale ako pre skoro všetko, aj na toto existuje predpis, ak nezabudnem tak sa do neho zajtra skúsim pozrieť.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289373Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289373Version : 0
MOD
Jedno je staršia dobová terminológia a druhe je aktuálna terminológia keď už sa to bude prepracovávať tak bude treba vytvoriť aj časové ohraničenie pre jednotlive druhy terminológie a skomplikovať priehľadnosť, ale dá sa to urobiť keď sa človek pohrá s nejakým tým vestníkom od roku 1993 Very Happy . Život sa mení tak ako Armáda SR na Ozbrojené sily SR.
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289376Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#289376Version : 0
Vojenská osveta - Vojenská symbolika, použitie vojenských symbolov od minulosti po súčasnosť
URL CZ: https://www.valka.cz/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#483793Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Oznacenia-druhov-vojsk-OS-SR-t42004#483793Version : 0