Main Menu
User Menu

Ozbrojené síly

Ozbrojené sily

OZBROJENÉ SÍLY


souhrn všech ozbrojených složek státu určených za branné pohotovosti nebo v době zvýšeného ohrožení k obraně a ochraně státu před vnějšími a vnitřními nepřáteli. Základ ozbrojených sil tvoří v míru vojsko a veřejné ozbrojené sbory, za mimořádných opatření a za války i veřejné ochranné sbory, popřípadě i osoby povolané podle branného zákona k osobním úkonům pro potřeby ozbrojených sil.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-t141174#457946Verze : 0
MOD