Main Menu
User Menu
Reklama

Ota I. Vznešený

Otto I / Otto I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ota I.
Jméno v originále:
Original Name:
Otto I., der Erlauchte
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vévoda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.11.912
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vévoda saský
laický opat v Hersfeldu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Zdroje:
www.manfred-hiebl.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Sachsen)
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ota-I-Vzneseny-t186174#543165Verze : 0
MOD
Ota I. zvaný Vznešený se narodil před rokem 866 jako druhorozený syn Liudolfa, zakladatele saské dynastie Liudolfovců, a jeho manželky Ody. Po smrti svého bratra Brunona v roce 880 nastoupil po svém bratrovi na saský vévodský stolec. Ota udržoval dobré vztahy s východofranským králem Ludvíkem III. Mladým, jehož manželkou byla ostatně jeho sestra Liutgarda. Dobré vztahy později udržoval i s králem a pozdějším císařem Arnulfem Korutanským. Tito panovníci mu víceméně nezasahovali do saských záležitostí (někteří autoři toto ale zpochybňují, uvádějí, že Oto byl zpočátku své vlády ve stínu babenbrského velmože Jindřicha a teprve ke konci své vlády se dokázal etablovat jako vládce celého Saska). Ota udržoval v tributární závislsti některé své slovanské sousedy. Ota zastával též pozici laického opata v Hersfeldu. Widukind uvádí, že poté, co v roce 911 zemřel poslední karlovský východofranský král Ludvík IV. Dítě, byla Otovi nabízena královská hodnost. Ten měl ovšem tento post odmítnout z důvodu vysokého věku a navrhnout místo sebe Konráda Franského. Není ale úplně jisté, zda k této nabídce skutečně došlo. Saský vévoda Ota I. zemřel 30. listopadu 912 a byl pochován v Gandersheimu. Spolu s manželkou Hedvikou (Hedwiga, Hadwig, Hathui) Babenberskou měli tři syny a čtyři dcery. První dva synové zemřeli dříve než on sám, nicméně nejmladší syn Jindřch ho nahradil na vévodském stolci a po několika letech získal i východofranský královský titul. Jeho dcera Oda byla provádana za lotrinského krále Zwentibolda.
Zdroje:
www.manfred-hiebl.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(Sachsen)
URL : https://www.valka.cz/Ota-I-Vzneseny-t186174#543164Verze : 2
MOD
Zdroj / Source: de.wikipedia.org


Rodokmen Liudolfovců - Oto I. Vznešený uprostřed druhý shora
URL : https://www.valka.cz/Ota-I-Vzneseny-t186174#543166Verze : 0
MOD