Main Menu
User Menu
Reklama

Osvobození Šlapanic u Brna

V blízké době vám popíšu celé osvobozování mého rodného města - Šlapanic u Brna rudou armádou. Toto je 1.část.


Osvobození Šlapanic


15. dubna - neděle. Po 21. hodině na nádraží v Ponětovicích sovětské letouny zničily svými střelami cisternové vozy. Zápalnými pumami byly zapáleny stodoly, kůlny a chlévy.
V 21:30 dopadla do Šlapanic první puma, která zasáhla dům č.452 v Nádražní ulici. Výbuch rozmetal střechu, vyrazil okna okolních domů, do ulice se rozletěly střepiny kovu, skla, úlomky zdí a zranily dva chodce. Střepinou byla smrtelně zraněna žena lékaře, který bydlel v protějším domě. V domě č. 452 všichni přežili. Z nedalekého kina prchali lidé, ve tmě se zamotávali do drátů spadlého elektrického vedení a utíkali se schovat do sklepů nejbližších domů, kde očekávali další výbuch. Ten ale již nepřišel. První puma shozená na Šlapanice byla jediná a zcela náhodná. Za domy v Nádražní ulici jsou pruhy zahrad, končící náspem železniční trati. Trať tu tvoří oblouk a mírně stoupá. Pro parní lokomotivy táhnoucí mnoho přetížených vagónů to byla docela obtížná překážka. Bylo tomu i tak i onen večer 15. dubna. Lokomotiva vezoucí řadu vagónů s německou válečnou technikou právě projížděla tímto úsekem trati. Protože lokomotiva vydávala velký hluk, tak si nikdo z obsluhy vlaku nevšiml sovětského letounu kroužícího na temné obloze. Jelikož potřeboval topič přikrmit oheň v lokomotivě, otevřel dvířka u topeniště lokomotivy a protože bylo všude zatemněno, tak tento záblesk světla ihned sovětský letec zpozoroval a svrhl na místo záblesku pumu, která dopadla jen několik málo metrů od trati.
Šlapaničtí se ihned stěhovaly do sklepů, byly zpevňovány stěny a stropy, před okýnky do sklepa se vršily pytle s pískem a hlínou proti průletu střepin a střel. Nad dnešním tenisovým hřištěm a v úvozu k Žuráni byly hloubeny kryty. Slamníky, matrace, přikrývky, kočárky, nádoby s pískem k hašení, šaty, svíčky, potraviny, ... Zkrátka vše, co bylo potřeba k přežití blížící se fronty, objevovalo se v podzemí. Pro případ požáru a závalu sklepů a krytů se narychlo tvořily dobrovolné protipožární a záchranářské hlídky.


Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#397679Verze : 0
16. dubna - pondělí. Dvě hodiny před půlnocí se začaly sypat na Šlapanice zápalné destičky.
Na střechách zemědělských stavení vzplály ohně. Vítr se zmocnil slámy a hrozilo nebezpečí, že se požár rozšíří. Kdo mohl, pomáhal hasit, nebo zachraňovat bučící dobytek.
V tom se ozval výbuch. Vedle stáčírny piva v bývalém Starém dvoře, kde parkovaly maskované vozy Wehrmachtu, zasáhla puma poschoďový dům č.1142, který se ihned zřítil. Až do rána probíhaly záchranné práce. V troskách domu byli čtyři mrtví, v ulici také čtyři, pátý, smrtelně zraněný, záhy zemřel.17. dubna - úterý. Ve 21 hodin se nad Šlapanicemi objevil letoun - Polikarpov Po-2, všemi občany nazývaný "Ivánek". Rozžehla se padající světlice, která ozářila místa soustředění Wehrmachtu. Vzápětí vybuchovaly další pumy. Lidé se ve sklepech k sobě strachem tiskli. Báli se o sebe i o své bližní.


Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#397681Verze : 0
18. dubna - středa. V ulicích Šlapanic se objevila další vojska Wehrmachtu ustupující z frontového pásma. Ve 21:30 na temné obloze opět pátrá Polikarpov Po-2. Pumy padají na tovární objekt uprostřed města. Jsou zasaženy i okolní domy, tentokrát naštěstí bez obětí z řad občanů města.19. dubna - čtvrtek. Civilní doprava do Brna je zcela zastavena. Veškeré vlakové i autobusové spojení s Brnem skončilo.20. dubna - pátek. Ještě před rozedněním jsou zasaženy a hoří domy v Dlouhé ulici. V dopoledních hodinách němečtí pyrotechnici v polích pod nádražím odpalují velikou hromadu pum, granátů a trhavin, aby se nedostala do rukou rychle se blížící rudé armády. V parčíku Čechovy ulice číhají tři německé tanky. V blízké Sušilově ulici se tísní plno vojáků. V tom začali sovětští stihači ostřelovat toto nakupení vojska palubními zbraněmi a kropili přeplněnou silnici vedoucí do Slatiny. Nálety a ostřelování Šlapanic pokračují s přestávkami až do noci. Téhož dne v dopoledních hodinách se zvedá dým z blízkých Bedřichovic. Kolem 9:30 nad obcí přelétlo několik sovětských letounů. Německé vojsko na ně zahájilo palbu. Sovětské stíhačky palbu opětují svými kulomety, jeden ze strojů se dokonce se stáčí a vrhá na Němce tříštivé pumy. V těsné blízkosti německých střelců jsou zasaženy také dva domy a jedna puma explodovala před silničním zátarasem. Z přihlížejících bedřichovických občanů je jeden na místě zabit.


Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#397695Verze : 0
21. dubna – sobota. Pod dojmem ničivého výbuchu pod šlapanickým nádražím a blížící se fronty občané Šlapanic rozebírají nádražní skladiště. Desky, stavební dřevo, trámy, těžké pražce, každý kus se hodí k poslednímu zpevnění sklepů. K půlnoci padají opět pumy, s hukotem padají granáty. V Bedřichovicích zápalné pumy dopadly na ustupující Wehrmacht. Několik zemědělských stavení je v plamenech.22. dubna – neděle. Kolem 15. hodiny nad Šlapanicemi přelétají sovětské bombardéry směrem na Brno. Ze vzdáleného města jdou slyšet mohutné výbuchy pum. Ve 21:15 je nálet na Šlapanice. Další ve 22 hodin a další půl hodiny před půlnocí. Jsou zasaženy domy v ulicích Jiříkovské a Brněnské. Ve stejné době probíhá přeskupování a zesilování vojsk úderného uskupení 2. ukrajinského frontu před konečným útokem k osvobození Brna. Brno má být osvobozeno oboustranným úderem – ze západu a východu.23. dubna – pondělí. V 8:00 byl zahájen útok sovětských vojsk západně od řeky Svratky, kde je fronta Brnu nejblíže. Hlavní úderné uskupení východně od Svratky zahájilo útok o tři hodiny později. Uskupení tvořila vojska 53. armády (18. gardový a 49. střelecký sbor) a 6. gardová tanková armáda. V 10:00 se na pozorovatelnu u Křepic dostavil velitel frontu maršál Sovětského svazu R. A. Malinovskij spolu s genrály štábu. V 10:30 raketomety zahájily dělostřeleckou přípravu k útoku na německá obranná postavení. V 10:55 pěchota 18. gardového a 49. střeleckého sboru vyrazila na zteč. K posílení rychlosti útoku a dokončení průlomu obrany byla nasazena 6. gardová tanková armáda.
Od samého rána pociťují útok sovětských vojsk na Brno i vzdálené Šlapanice. Ráno v 8 hodin je ostřelován tovární objekt. Jakmile palba ustala, občané začali odnášet zbytky zásob dehtové lepenky pro nouzové opravy střech. Kolem poledne dopadají další granáty, v ulicích jsou další mrtví. Ve stejné době se tříštivé a zápalné pumy řítí na ustupující Wehrmacht v Ponětovicích, odkud se zdvihá dým. Hoří obytné domy a hospodářské budovy. Letouny ostřelují kolonu vojska v Kobylnicích.


Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#397698Verze : 0
24. dubna – úterý. Šlapanice a okolní obce se otřásají explozemi střel. Sovětská vojska postupují z jihu přes Sokolnice. V cestě jim stojí zničené mosty. Kolem 9. hodiny se němečtí vojáci zakopávají v Kobylnicích. Ve 14 hodin první rudoarmějci pronikají k jížnímu okraji obce. Postupují kolem bažantnice a po svahu Prackého kopce. Do Kobylnic vniká první tank z 2. mechanizovaného sboru. Je zasažen. Od Sokolnic jedou další tanky. V 15:30 je pancéřovou pěstí zasažen druhý tank. V ohnivém hrobě hoří osádka. V 16 hodin rudoarmějci bojují uprostřed obce. Němci kladou zuřivý odpor. Celá obec je osvobozena teprve v 18 hodin. Je zabito na třicet německých vojáků, padlo deset rudoarmějců, vyhořelo deset domů, dalších dvacet je pobořeno.
Současně s Kobylnicemi hodiny úzkosti prožívají i Ponětovice. Na obec dopadají pumy a dělostřelecké granáty. Od Prace se valí další sovětské tanky. Jeden je zasažen na železniční trati za Ponětovicemi a vzplane i s osádkou. V ulicích obce padlo dalších pět rudoarmějců. Střepinou granátu je smrtelně raněn místní občan. Mezi 17. a 18. hodinou jsou Ponětovice osvobozeny.
Před silničními zátarasy ve Šlapanicích je nepopsatelný zmatek. Do úzkých propustí se od rána derou koňské povozy, rachotící pancéřová vozidla, pletou se překážející děla. Kovový třesk výzbroje a řinkot výstroje tlačících se mužů zčernalých potem a špínou provázejí povely, křik a proklínání všeho,co zdržuje ústup. Na konci Jiříkovské ulice kolem poledne číhá německý tank. Je připraven ke střelbě do náměstí. V parčíku v Čechově ulici a na dalších místech ovládajících křižovatky jsou zakopáni a zamaskováni kulometčíci a střelci z pancéřových pěstí. V 16:30 se u posledního domu v Riegrově ulici náhle zvedl železobetonový most nad potokem a rozletěl se na kusy. Ohlušující detonace otřásla ulicemi v základech. Německá destrukční jednotka prchá údolím k Bedřichovicím. Důstojníci a vojenská policie pistolemi vyhánějí řadové vojáky Wehrmachtu ze sklepů a zahrad šlapanických domů. Mají zastavit příval sovětských vojsk. Od Kobylnic a Ponětovic burácejí motory. Rudoarmějci 18. gardového střeleckého sboru postupují v rojnicích po polích od obce Dvorska, podél silnice z Kobylnic, po železniční trati ke šlapanickému nádraží, silnicí a poli od Ponětovic. Provází je rachot tanků 2. mechanizovaného sboru, tvořícího prvý sled 6. tankové armády. Hned po prvních krocích do Šlapanic je v zahrádce nádražního objektu smrtelně zasažen rudoarmějec. Další dva záhy umírají v poli u železniční vlečky mezi Nádražní ulicí a sokolským hřištěm. Čtvrtý je zasažen střelami samopalu v parčíku sokolovny. Smrt číhá na jejich druhy. Postupují po obou stranách ulic, obezřetně vstupují do otevřených bytů, do sklepů. Německý tank střežící vjezd do Šlapanic znehybněl. Výbuchem utržená věž s dělem je překlopená vedle rozervané korby. Mezi 18. a 19. hodinou je sovětskými vojáky obsazen i severní okraj Šlapanic. Po 20. hodině jsou osvobozeny také sousední Jiříkovice. Padlo tam sedm rudoarmějců. Po celou noc sovětská pěchota postupuje krajinou. Pokračuje obklíčení Brna z východní a severovýchodní strany. Téhož dne prožívají boje také Bedřichovice. V 7 hodin ráno nad střechami přelétávají sovětské stíhačky. V nízkém letu svrhávají na ustupující Wehrmacht zápalné pumy. Útok stíhá útok, šest domů je v plamenech. Požárníkům a dalším občanům se ve střelbě a bombardování s vypětím sil daří ohně lokalizovat a zabránit jejich šíření na další stavení.
V odpoledních hodinách zmatek na silnici v Bedřichovicích znásobují palubní zbraně útočících sovětských letounů. Požáry pohánějí kolony vojska k rychlejšímu ústupu. Ten však přehrazuje státní silnice přecpaná vozidly všech druhů. V Bedřichovicích se tísní na sedm tisíc německých vojáků. Na křižovatce k Podolí explodovaly cisternové vozy s benzínem, silnice je zdemolována, zcela zatarasena, všude trosky aut, motocyklů, mrtvoly vojáků, zmírající koně, hořící selské povozy. K útěku zbývají jen polní cesty. K večeru, v době, kdy jsou osvobozovány Šlapanice, zajišťuje ústup Wehrmachtu z Bedřichovic posledních asi 150 německých vojáků v okolních polích.


Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#397900Verze : 0
25. dubna - středa. Po vyhození šlapanického mostu se Bedřichovice ocitly na několik hodin
mimo hlavní nápor sovětských vojsk. Silnice podél potoka byla neprůjezdná. Proto tanky a další těžká technika si hledaly cestu v polích nad parkem a hájkem. Před 2. hodinou v noci na 25. dubna byl vyhozen i most při vjezdu do Bedřichovic. Od té chvíle byl v kotlině mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi poměrný klid. Až do 3 hodin se ozývaly jen ojediněle výstřely. Kolem půl páté se tehdejší bedřichovický starosta, vyzbrojen dalekohledem, vypravil na obchůzku obce. Za chvíli se rozbřesklo. Německé vojsko stálo při státní silnici a ostřelovalo silnici do Šlapanic.
„První ruské vojáky jsem spatřil nedaleko v poli ukryté v trychtýřích po bombách,“ vzpomínal po letech starosta. Němci je zpozorovali a vzali si je na mušku. Rusové se stáhli ke Šlapanicím. Vtom však dva ruští kulometčíci vyrazili z Králova lomu směrem k obecnímu lomu a zahájili na němce palbu. Odplížil jsem se poněkud ke Šlapanicím a pozoroval pohyb vojska ke Slatině. Od Šlapanic až k Žuráni byl klid.
Potom se starosta vydal sovětským vojákům vstříc. Setkal se s nimi v místech, kde býval Černý splav. Krátce před pátou hodinou je přivedl do Bedřichovic. Spolu s Bedřichovicemi byla ve stejnou dobu osvobozena také Slatina. Bedřichovice byly osvobozeny jako jedna z mála obcí bez padlých rudoarmějců.
Šlapanice prožívají druhý den svobody. Ulicemi postupují proudy sovětských vojsk k severu. Je právě poledne, když se přiženou německé letouny. V Nádražní ulici vjíždí sovětský nákladní vůz do otevřených vrat hostince, domu č. 366. Je zasažen pumou. Dva občané, kteří vůz směrovali, jsou na místě mrtví a s nimi sovětská řidička. Tlaková vlna, střepiny a kusy zdiva mění okolí v úplnou spoušť. V Jungmannově ulici jsou zasaženy sovětské vozy s municí. Pumy vybuchují i na hřbitově, za jehož zdí je v polích spěšně zřizováno sovětské letiště.


26. dubna - čtvrtek. Celé území velkého Brna kromě Řečkovic, Medlánek a části Králova
Pole je osvobozeno. Ve Šlapanicích a dalších okolních obcích se ujímají správy revoluční národní výbory. Potíže se zásobováním občanů potravinami řeší s pomocí sovětských vojsk. Z týlových skladů Sovětské armády je přivážena mouka, luštěniny, konzervy. Ještě týž den je ve Šlapanicích k dostání chléb.


Pokračování v 7. části
Zdroj: kniha Šlapanice
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#398157Verze : 0
Diskuse
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat kde je možno najít pokračování tedy 7část a další k článku osvob ození Šlapanic u Brna. Velká část mé rodiny pochází právě odtamtud a vím,že tam bydleli právě do osvobození kdy byl jejich dům vybombardován.Děkuji za info. Stavroshorakopulos
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#528534Verze : 0
Dobrý den,
bohužel se mi nějak ztratilo heslo k účtu a později jsem na další pokračování již zapomněl. Omlouvám se.
Zařídil jsem si nový účet a máte-li zájem, budu opět pokračovat.
Mohu se ještě zeptat, kde Vaši příbuzní bydleli?
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#528652Verze : 0
dobry den, za pokracovani bysme byli velice radi
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-Slapanic-u-Brna-t114165#539408Verze : 0
MOD