Ostroh (též Seeberg)

     
Název:
Name:
Ostroh Ostroh
Další názvy:
Other Names:
Ostroh
Seeberg
Typ:
Style:
hrad castle
Stav:
Condition:
zachovalý well maintained
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách open during visiting hours
Obec:
Municipality:
Ostroh (část obce Poustka) Ostroh (part of the village Poustka)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°07'54.74"N 12°16'56.38"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1322
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seeberg
URL : https://www.valka.cz/Ostroh-tez-Seeberg-t67040#531719 Verze : 0
Ostroh (též Seeberg)


Založen někdy kolem roku 1200 (dokladem toho jsou výsledky archeologického výzkumu P. Šebesty, jako i dochované detaily, dnes zámek), dnes součástí stejnojmenné obce (okres Cheb, kraj Karlovarský). Vystavěn pro neznámého chebského ministeriála. První písemná zmínka až z roku 1322 kdy byl v držení českého krále Jana Lucemburského. Ovšem právo dosazovat na hrad správce mělo město Cheb. Roku 1434 hrad získal Kašpar Šlik. V roce 1461, kdy jej koupil Kašpar Juncker byl již značně zpustlý. V století 16. prodělal renesanční zámeckou přestavbu. Roku 1635, během třicetileté války, jej dobyla vojska generála Kőnigsmarka. Od roku 1703 je majetkem města Cheb, to jej také několikrát dále upravilo.
Dispozice hradu byla dvoudílná původně románského slohu. Na předhradí jsou mladší hrázděné objekty. Románský hrad obíhala dodnes v přední části dochovaná hradba s branou, k té v jejím SV nároží přiléhá dochované věžovité stavení, které bylo přistavěno sice později, stále ještě však v románském stavebním slohu, zjevně mohla být obytná. Objekty jenž se nacházely v zadní části zcela zanikly při terénních úpravách - nejspíše během renesanční přestavby. Rozsah jádra byl v gotickém stavebním období (asi před rokem 1349) zmenšen a to neobvyklým způsobem - zadní část byla zbořena a dochovaná, dále byla rozvíjena přední proti ní uzavřena hradbou s brankou. Rovněž byl postaven gotický parkán, ten však asi původně obíhal celé jádro a také byla vybudována jeho vysunutá brána. Dále byl vyhlouben jámový příkop. Výzkum památky stále není dostatečný pro důkladnější zhodnocení.


Literatura:
Benešovská, Klára a kol. Architektura románská. Praha, 2001. ISBN 80-86161-35-8.
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
URL : https://www.valka.cz/Ostroh-tez-Seeberg-t67040#237184 Verze : 0
Bohužel byl tento objekt brutálně sprasen tzv. rekonstrukcí v průběhu 80. a zač. 90. let. Jedná se o klasický příklad necitlivých zásahů do historických objektů. Bylo použito betonu, cementových omítek atp. Mnoho zachovalých architektonických detailů bylo nesmyslně vyměněno za nové. Asi si někdo potřeboval vydělat. Zastřešení koruny zdiva obvodové hradby a parkánu deskami z leštěné žuly je skutečně pověstnou "třešínkou na dortu"!
URL : https://www.valka.cz/Ostroh-tez-Seeberg-t67040#237214 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více