Main Menu
User Menu

Ostffyasszonyfa

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

Vojnový cintorín "Ostffyasszonyfa"V chotári obce Ostffyaszonyfa, ktorá sa nachádza v Maďarskej republike, bol za Rakúsko Uhorskej Monarchie v I.svetovej vojne zriadený jeden z najväčších zajateckých táborov na jej území.

Počas trvania zajateckého tábora tu boli umiestnený zajatý vojaci najmä zo Srbska, Talianska, Ruska a Rumunska.
Stavba tábora začala v roku 1915. Tábor postavili maďarský robotníci z rôznych maďarských firiem za výdatnej pomoci prvých tu umiestených zajatcov zo Srbska a Ruska. Stavba trvala niekoľko mesiacov a fakticky jeho činnosť začala 15 augusta 1915. Bol postavený na prijatie 40 000 – 50 000 zajatcov. Počas trvania tábora tu bolo umiestnených v rôznom časovom období vyše 100 000 vojnových zajatcov. Najviac bolo Rusov 55 000, potom Rumunov 42 000 a Talianov 23 400, ale aj iné národnosti.


V prvej polovici roku 1918 boli zajatci na základe zmien a podpisov rôznych medzištátnych zmlúv a dohôd prepúšťaný /jednalo sa najmä o rumunských zajatcov a časť ruských/ a ostatný odsúvaný do iných táborov, napríklad ruský zajatci do Šamorína a rumunský a talianský zajatci do zajateckého tábora v Csóte.


Zajatecký tábor ukončil svoju činnosť fakticky koncom októbra 1918, kedy sa tu nachádzalo už iba 209 zajatcov.


Tak ako to už v zajateckých táboroch býva jeho osadenstvo tam sužovali najmä rôzne choroby vyčerpanosť a bezosporu aj hlad. Veľa zajatcov najmä na rôzne epidémie a s tým spojenú celkovú vyčerpanosť zomrelo a boli pochovaný na cintoríne, ktorý zriadilo veliteľstvo tábora.


V jednotlivých očíslovaných hroboch je pochovaných 4337 rumunov, 718 talianov, 333 rusov a 13 srbov. Okrem toho je tu v hromadných hroboch pochovaných aj ďalších okolo 5000 zajatcov.

Jednotlivé hroby vojakov sú označené pomníčkom, na ktorom je vytesaný jednoduchý vojenský znak a identifikačné číslo hrobu, podľa ktorého sa dá zistiť, kto je v hrobe pochovaný.


Na cintoríne je aj niekoľko menovite označených hrobov maďarských vojakov, ktorý pôsobili v tábore ako personál a počas služby tu zomreli.


V novodobej histórii sa od roku 1994 na deň pamiatky zosnulých uskutočňuje na cintoríne ekumenická poľná bohoslužba s vojenskými poctami.


O hroby a celkovú starotlivosť o vojnový zajatecký cintorín je dobre postarané, či už zo strany zastupiteľstva obce Osttfyasszonyfa, maďarských štátnych orgánov ale aj zahraničných zastupiteľstiev Talianska, Rumunska a Ruska.


Návšteva cintorína pre verejnosť je možná, avšak návštevu cintorína treba vopred ohlásiť na obecný úrad: 9512 Ostffyasszonyfa Kosuth utca 40.telefon 06 95 3 94 001, alebo na kultúrne stredisko obce telefón č. 06 95 394 008.


Zdroj: Stranka obce - www.ostffyasszonyfa.hu
URL : https://www.valka.cz/Ostffyasszonyfa-t121968#417172Verze : 0
Vstup do cintorína a hroby na cintoríne.
URL : https://www.valka.cz/Ostffyasszonyfa-t121968#417173Verze : 0