Main Menu
User Menu

Osobní stráž [????-1791]

Garde du Corps


FRANCÚZSKE KRÁĽOVSTVO
GARDE DU CORPS
OSOBNÁ STRÁŽ
Datum vzniku
????
Předchůdce
Škótska garda
Datum zániku
1791
Následovník
formálne rozpustená
Nadřízené velitelství
Maison du Roi
Dislokace
Paríž (Versailles, Louvre)
Velitelé

Podřízené oddíly
????-1791 1. skotská rota
????-1791 1. francouzská rota
????-1791 2. francouzská rota
????-1791 3. francouzská rota
Literatura
René Chartrand, Eugene Lelievre - Louis XV`s Army (1) Cavalry and Dragoons, Osprey Publishing, ISBN 1 85532 602 7



Zdroj: en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Osobni-straz-1791-t74991#276773Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Garde-du-Corps-t74991#276773Version : 0
MOD
18. storočie


Každá rota osobnej stráže sa svojim počtom rovnala štandartnému malému jazdeckému pluku - tvorilo je 21 dôstojníkov a 400 poddôstojníkov a príslušníkov mužstva (od roku 1737 redukovaných na 330). Roty sa ďalej delili na dve eskadróny a každá eskadróna na tri "brigády". Osobná stráž sa zdržiavala vždy v blízkosti francúzskeho kráľa, spomedzi jej členov sa vyberala elitná jednotka - Gardes de la Manche, v počte 24 mužov, ktorá bola trvalo v tesnej blízkosti panovníka.


V tomto období bola Osobná stráž vyzbrojená pištoľami, mečmi (Škótska rota škótskou šabľou s oceľovým košom, francúzske roty francúszkou ťažkou jazdeckou šabľou) a kresadlovými karabínami. Pištole a chladné zbrane boli osobnou výzbrojou, karabíny boli uložené v ubytovacom priestore jednotky.


Zdroj: René Chartrand, Eugene Lelievre - Louis XV´s Army (1) Cavalry and Dragoons, Osprey Publishing, ISBN 1 85532 602 7
URL CZ: https://www.valka.cz/Osobni-straz-1791-t74991#276778Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Garde-du-Corps-t74991#276778Version : 0
MOD