Opevněné kasárny Maranza

Fortified Barracks Maranza / Blockhaus Maranza
     
Název:
Name:
Opevněné kasárny Maranza Fortified Barracks Maranza
Originální název:
Original Name:
Blockhaus Maranza
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Trento Trento
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°01'39.30"N 11°10'14.61"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
opevněný ubytovací objekt Fortified Accommodation Object
Typ objektu:
Type of Object:
srub Blockhouse
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnost Trient - sekce II Fortress Trient - 2nd section
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1881
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1882
Výzbroj:
Armament:
- -
Posádka:
Crew:
1+16
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
nepatrné zbytky small relics
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Opevnene-kasarny-Maranza-t124775#424559 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více