Main Menu
User Menu

Operační výsadek

Operačný výsadok

OPERAČNÍ VÝSADEK


druh výsadku určený k plnění operačních úkolů v týlu nepřítele podle rozhodnutí velitele frontu a v některých případech i velitele vševojskové armády. Plní bojové úkoly ve všech druzích operace v součinnosti s prvními sledy frontu /armády/ nebo samostatně.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Operacni-vysadek-t140350#456048Verze : 0
MOD