Main Menu
User Menu

> Operační skupiny a oddíly bezpečnostní policie a SD

Einsatzgruppen

Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und SD
Operační skupiny a oddíly bezpečnostní policie a SD
Operační jednotky bezpečnostní policie a SD měly za úkol provádět exekutivní opatření vůči nepřátelským civilistům na Německem okupovaných územích. Do historie se tyto jednotky zapsaly především svým obrovským podílem na vyhlazování Židů. Vedle toho jejich příslušníci prováděli zatýkání a deportace německých emigrantů, politických odpůrců nacionálního socialismu, vlastenců a dalších osob, které měli ve svých seznamech, zabírali důležité spisové materiály či jiné důležité věci a další činnosti spojené s represí vůči obyvatelstvu okupovaných území.


Tyto jednotky postupovaly za jednotkami branné moci, která jim často poskytovala součinnost. Za operačními jednotkami bezpečnostní policie a SD v některých případech postupovaly operační jednotky pořádkové policie.


Velitelský kádr tvořili především příslušníci tajné státní policie (gestapo) a bezpečnostní služby NSDAP (SD). U početně rozsáhlejších jednotek tvořili většinu příslušníci Zbraní SS. Operační jednotky nezřídka spolupracovali s různými kolaborantskými formacemi. V některých případech se tyto jednotky po čase transformovaly v běžné služebny gestapa.Autor textu = RoBoT
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupiny-a-oddily-bezpecnostni-policie-a-SD-t31232#112584Verze : 0
MOD
Přehled operačních jednotek bezpečnostní policie a SD
Rakousko
- Operační oddíl Rakousko


Československo - 1938
- Operační skupina I Drážďany
----- Operační oddíl 1 Kladsko
----- Operační oddíl 2 Ratiboř
----- Operační oddíl 3 Waldenburg
----- Operační oddíl 4 Žandov
----- Operační oddíl 5 Žitava
----- Operační oddíl 6 Annaberg
----- Operační oddíl 7 Plavno
----- Operační oddíl 8 Wunsiedel
----- Operační oddíl 9 Weiden
- Operační skupina II Vídeň
----- Operační oddíl 10 Freistadt
----- Operační oddíl 11 Regen
----- Operační oddíl 12 Mistelbach


Československo - 1939
- Operační skupina I Čechy
----- Operační oddíl I České Budějovice
----- Operační oddíl II Plzeň
----- Operační oddíl III Kolín
----- Operační oddíl IV Pardubice
- Operační oddíl Praha
- Zvláštní oddíl Praha
- Operační skupina II Morava
----- Operační oddíl V Moravská Ostrava
----- Operační oddíl VI Brno
----- Operační oddíl VII Zlín
----- Operační oddíl VIII Olomouc


Polsko
- Operační skupina I
----- Operační oddíl 1/I
----- Operační oddíl 2/I
----- Operační oddíl 3/I
----- Operační oddíl 4/I
- Operační skupina II
----- Operační oddíl 1/II
----- Operační oddíl 2/II
- Operační skupina III
----- Operační oddíl 1/III
----- Operační oddíl 2/III
- Operační skupina IV
----- Operační oddíl 1/IV
----- Operační oddíl 2/IV
- Operační skupina V
----- Operační oddíl 1/V
----- Operační oddíl 2/V
----- Operační oddíl 3/V
- Operační skupina VI
----- Operační oddíl 1/VI
----- Operační oddíl 2/VI
- Operační skupina ke zvláštnímu použití
- Operační oddíl 16


Lucembursko
- Operační oddíl Lucembursko


Sovětský svaz
- Operační skupina A
----- Zvláštní oddíl 1a
----- Zvláštní oddíl 1b
----- Operační oddíl 2
----- Operační oddíl 3
----- Operační oddíl Tylže
- Operační skupina B
----- Zvláštní oddíl 7a
----- Zvláštní oddíl 7b
----- Vorkommando Moskau
----- Operační oddíl 8
----- Operační oddíl 9
- Operační skupina C
----- Zvláštní oddíl 4a
----- Zvláštní oddíl 4b
----- Operační oddíl 5
----- Operační oddíl 6
- Operační skupina D
----- Zvláštní oddíl 10a
----- Zvláštní oddíl 10b
----- Zvláštní oddíl 11a
----- Zvláštní oddíl 11b
----- Operační oddíl 12
----- Zvláštní oddíl Astrachaň
- Operační skupina ke zvláštnímu použití


Tunisko
- Operační oddíl TunisSlovensko
- Operační skupina H
----- Operační oddíl 13
----- Operační oddíl 14
----- Zvláštní oddíl 7a
----- Oddíl ke zvláštnímu použití 27
----- Oddíl ke zvláštnímu použití 29
----- Zvláštní oddíl ke zvláštnímu použití 15
.....
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupiny-a-oddily-bezpecnostni-policie-a-SD-t31232#364191Verze : 0
MOD