Main Menu
User Menu
Reklama

Operační skupina Kruszewski [1939-1939]

Kruszewski Operational Group

Grupa Operacyjna generała Kruszewskiego

     
Název:
Name:
Operační skupina Kruszewski
Originální název:
Original Name:
Grupa Operacyjna generała Kruszewskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.09.1939-23.09.1939 Severní front [1939-1939]
24.09.1939-27.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
17.09.1939-19.09.1939 ?, ? /
20.09.1939-20.09.1939 Grabowiec koło Zamościa, ? /
21.09.1939-21.09.1939 Zawalów, ? /
22.09.1939-23.09.1939 (?) Miączyn, ? /
23.09.1939-27.09.1939 (?) ?, ? /

Velitel:
Commander:
17.09.1939-27.09.1939 Kruszewski, Jan (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

17(?).09.1939-27.09.1939 Czarnecki, Zygmunt (major dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.09.1939-27.09.1939 39. pěší divize (záložní)
17.09.1939-18.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski
17.09.1939-19.09.1939 XXIX. pěší brigáda
21.09.1939-23.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
23.09.1939-27.09.1939 10. pěší divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelství skupiny bylo mobilizováno už v průběhu poplachové mobilizace a bylo dispozičním velitelstvím Vrchního velitele. Od 2. září 1939 mělo být nasazeno jako velitelství Severního uskupení Armády „Prusy“, ale její velitel si ji podržel jako dispoziční velitelství. 6. září 1939 byli jednotliví členové velitelství skupiny vysláni na východní břeh řeky Visly aby tam zachycovali přes Vislu ustupující rozprášené skupiny jednotek Armády „Prusy“. Od 11. září mělo velitelství organizovat rozprášené skupiny na horním toku řeky Wieprz a tvořit z nich znovu bojeschopné jednotky. Jako operační skupina vystupuje teprve od další reorganizace jednotek Severního frontu ze dne 17. září.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
Sikorski, Antoni: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Zarys ogólny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Wróblewski, Jan: Armia „Prusy“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-Kruszewski-1939-1939-t126229#428212Verze : 3
MOD
Reklama