Main Menu
User Menu
Reklama

Operační skupina H

Einsatzgruppe H

Einsatzgruppe H der Sicherheitspolizei und des SD
Operační skupina H bezpečnostní policie a SD
Oblast působení: Slovensko
Doba působení: srpen - 15. listopad 1944


K 15. listopadu 1944 se velitelství operační skupina H bezpečnostní policie a SD přetransformovalo ve štáb velitele bezpečnostní policie a SD na Slovensku (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD in der Slowakei).Velitel: SS-Obersturmbannführer SS-Standartenführer vrchní vládní rada dr. Josef Witiska
Zástupce: SS-Hauptsturmführer dr. Lehmann


Sídlo štábu: Bratislava


Počet příslušníků štábu: 95
Počet příslušníků pomocného personálu: 22
Strážní jednotka: cca 40 mužůVnitřní členění:


I. oddělení - organizační a všeobecná správa - SS-Sturmbannfüfrer Gindel
Ic oddělení - zpravodajské (rozvědka) - SS-Hauptsturmführer Völmle
II. oddělení - hospodářské a osobní - SS-Hauptsturmführer Beckers
III. oddělení - zpravodajská služba (SD) - SS-Hauptsturmführer dr. Börsch
IV. oddělení - exekutiva (gestapo a kripo) - SS-Hauptsturmführer dr. Frohwan
IV N oddělení - zpravodajská služba (kontrarozvědka) - SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Pape
Podřízené jednotky:
Operační oddíl 13 (Einsatzkommando 13)
Operační oddíl 14 (Einsatzkommando 14)
Zvláštní oddíl 7a (Sonderkommando 7a)
Oddíl ke zvláštnímu použití 27 (ZbV-Kommando 27)
Oddíl ke zvláštnímu použití 29 (ZbV-Kommando 29)
Zvláštní oddíl ke zvláštnímu použití 15 (Sonderkommando ZbV 15)
Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-H-t67258#237793Verze : 0
MOD
Reklama