Main Menu
User Menu

Operační skupina Bołtuć [1939-1939]

Bołtuć Operational Group

Grupa Operacyjna generała Bołtucia

     
Název:
Name:
Operační skupina "Bołtuć"
Originální název:
Original Name:
Grupa Operacyjna generała Bołtucia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.09.1939 přejmenováním
Předchůdce:
Predecessor:
Operační skupina "Východ"
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.09.1939-13.09.1939 Armáda "Poznaň"
13.09.1939-18.09.1939 Armáda "Pomořany"
Dislokace:
Deployed:
09.09.1939-09.09.1939 Bogusławiec, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Strzelce, dvůr /
11.09.1939-18.09.1939 ?, ? /

Velitel:
Commander:
09.09.1939-18.09.1939 Bołtuć, Mikołaj (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.09.1939-18.09.1939 Leszczyński, Albin Julian (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.09.1939-18.09.1939 4. pěší divize
09.09.1939-18.09.1939 16. pěší divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-Boltuc-1939-1939-t125997#427605Verze : 1
MOD