Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Overlord

Operation Overlord

     
Název:
Name:
Operace Overlord
Datum:
Date:
06.06.1944-25.08.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
Místo:
Location:
Normandie
GPS:
GPS:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Spojené státy americké
Kanada
Svobodní Francouzi
Polsko
...
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Dwight Eisenhower
Bernard Montgomery
Omar Bradley
Strana B:
Side B:
Gerd von Rundstedt
Erwin Rommel
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Antony BEEVOR: D-Day. Battle for Normandy, Viking, 2009
Charles Perry STACEY: Official History of the Canadian Army in the Second World War: Volume III. The Victory Campaign, The Operations in North-West Europe 1944-1945, 1960
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
URL : https://www.valka.cz/Operace-Overlord-t125755#426827Verze : 0
MOD
Operace Neptune
Bitva o Caen
Operace Cobra
Bitva o Bretaň
Obklíčení u Falaise
Bitva o Paříž
URL : https://www.valka.cz/Operace-Overlord-t125755#426828Verze : 1
MOD
Operaci OVERLORD lze popsat jako plánování, přípravu a provedení invaze do Evropy přes severozápadní Francii v roce 1944 a následný spojenecký vojenský postup do srdce Německa a zničení německých ozbrojených sil. Operací OVERLORD kulminovalo anglo-americké válečné snažení. V předcházejících letech byla velká část spojeneckého vojenského úsilí věnována vybudování takové vojenské situace, která by umožnila provedení operace OVERLORD. Jeho součástí bylo i odložení protijaponské ofenzívy tak, aby v Evropě mohlo dojít ke koncentraci sil a prostředků pro rozsáhlé tažení proti Německu. Operace OVERLORD tedy představovala ústřední bod programu, jehož prostřednictvím Spojenci zamýšleli dosáhnout svých základních válečných cílů.


Za počátek plánovací fáze operace můžeme označit leden 1943, kdy Spojený výbor náčelníků štábů (CCS) ustavil funkci náčelníka štábu nejvyššího spojeneckého velitele (COSSAC) a pověřil ho vypracováním plánu operace. Za začátek přípravné fáze můžeme považovat srpen 1943, kdy CCS schválil rámcový plán a pověřil COSSAC, aby uskutečnil opatření směřující k provedení operace. Operace samotná začala 31. května, kdy odpluly první lodě, aby mohly včas zaujmout určená stanoviště u invazních pláží a byly připravené v den D a hodinu H, která připadla na 06:30 dne 6. června 1944. Fázi operace OVERLORD, jejímž cílem bylo překročení kanálu La Manche, opanování invazních pláží a dobytí a zajištění prostoru dostatečného k následnému průlomu z invazní oblasti, označujeme jako operace NEPTUNE.


Operace OVERLORD pak pokračovala jako celkový souhrn anglo-amerických operací v oblasti působnosti nejvyššího spojeneckého velitele až do kapitulace německých sil dne 8. května 1945. Za úplný konec operace OVERLORD můžeme označit 14. červenec 1945, kdy došlo k rozpuštění Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil a správa území a okupačních jednotek byla převzata spojeneckými poválečnými orgány na tripartitním základě.ZDROJ:
United States Naval Administration in World War II. United States Naval Forces, Europe. Histories., Administrative History, United States Naval Forces in Europe 1940-1946, Volume V - The Invasion of Normandy: Operation NEPTUNE
URL : https://www.valka.cz/Operace-Overlord-t125755#491618Verze : 0
MOD