Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Muštarak

Operation Moshtarak

Operácia Muštarak 1) (Operation Moshtarak)Vojenská operácia jednotiek ISAF a ANA v južnom Afganistane v provincii Hílmand proti organizácii Taliban s cieľom získať pod kontrolu najmä okresy Nad Ali a Laškar Gah.Od januára 2010 prebiehali prípravné operácie. Jednou z prípravných operácií bola aj séria nočných aktivít s cieľom "nájdi, zameraj, udri", ktorú vykonávali štvorčlenné tímy SAS a Navy SEALS. Výsledkom týchto aktivít bola smrť okolo 50 lokálnych vodcov Tálibov v oblasti. Ďalšími aktivitami boli operácie s cieľom lokalizovať IED a miesta ich zhotovovania, pričom sa príslušníkom Scots Guards a Grenadier Guards podarilo obsadiť "továreň" špecializujúcu sa na výrobu IED, kde zneškodnili 20 pripravených IED. Na nadchádzajúce vojenské operácie bola upozornená aj miestna verejnosť. Americké a britské jednotky zároveň vykonávalo vycvik s cieľom znížiť množstvo vedľajších škôd (collateral damage) na civilnom obyvateľstve a majetku. Výcvik sa viedol pod heslom "use brain power rather then fire power" (radšej používaj mozgovú silu ako palebnú silu). Na zmenšenie vedľajších škôd má slúžiť aj efektívnejšie použitie menšieho množstva munície a podporných prostriedkov. Nový prístup k vedeniu operácií testovali v provincii Hílmand jednotky britskej 11. ľahkej brigády. To že to koaličné sily myslia s novým prístupom vážne svedčí aj pomer nasadených vojsk do operácie Muštarak a do podobnej operćie prebiehajúcej v tomto regióne na prelome rokov 2009-2010 - súčasných cca 15000 vojakov ku vtedajším 30000.


Počas prípravy operácie došlo k určeniu priorít jednotlivých zložiek koalície - hlavnú ťarchu bojov majú zvádnuť príslušníci britských síl a zložky US Army, USMC spolu s príslušníkmi ANA a afganskou políciou.
Cieľom britských jednotiek malo byť prevzatie kontroly nad okresmi Nad Ali a Laškar Gah, priorita USMC je obsadenie miestneho centra Tálibov - mesta Mardžá. Výsledkom operácie okrem získania kontroly nad oblasťou pre centrálnu vládu v Kábule má byť aj likvidácia, alebo aspoň výrazné obmedzenie miestneho nelegálneho trhu s ópiom.


Pre potreby operácie boli okrem britských a amerických vojsk vyčlenení aj príslušníci ďalších koaličných síl - Austrálie , Kanady , Dánska , Estónska a Francúzska .


Nakoľko o skutočnosti že koaličné sily pripravujú v provincii ďalšiu veľkú vojenskú operáciu a tiež o jej cieľoch bola verejnosť viackrát informovaná, došlo začiatkom februára k dobrovoľným presunom veľkého množstva obyvateľov z predpokladanej bojovej zóny (najmä mesta Mardžá) do inych oblastí. Zároveň došlo k aktivácii príslušníkov a sympatizantov povstaleckých skupín, ktorí urobili z okolia mesta Mardžá jednu z najviac zamínovaných oblastí v akej kedy sily NATO pôsobili.


Do vojenskej operácie sa zapojilo viac ako 12500 prislušníkov koaličných síl (vrátane podporných a záložných síl) a okolo 2500 príslušníkov ANA. Povstalecké sily tvorilo cca 400 - 2000 osôb (odhady sa rôznia, nie je vylúčené že povstalcov môže byť aj viac).


Prehľad vyčlenených síl:
: okolo 5000 príslušníkov USMC a 300 príslušníkov pozemných síl
- 1/3. pluk námornej pechoty
- 1/6. pluk námornej pechoty
- 3/6. pluk námornej pechoty
- 4/23. peší pluk
- 2nd Combat Engineer Battalion
- Light Armoured Reconnaissance Regiment
- 451st Air Expeditionary Wing


:
- 1 Coldstream Guards Battle Group
- 1 Grenadier Guards Battle Group
- 1 Royal Welsh Battle Group
- Helmand Provincial Reconstruction Team
- Operational Mentor and Liaison Team
- 904 Expeditionary Air Wing


: cca 2000 príslušníkov ANA a 200 príslušníkov policajných síl (približne 5 brigád? afganských síl tvorených pozemnými silami ANA, Afganskej národnej polície, Afganskej pohraničnej polície a Afganského žandárstva).
:
- Canadian Helicopter Force Afghanistan (3 x CH-147D Chinook, 4 x CH-146 Griffon)


ďalších 33 vrtuľníkov kto?


Task Force Pegasus
Task Force Kandahar


Súhlas zo strany afganských vrchných predstaviteľov (prezidenta Karzaia) dostali koaličné sily o 22:00 hod. dňa 12.02.2010 (všetky časy sú miestne) potom, ako stroskotali rokovania medzi vládnymi predstaviteľmi a miestnymi zástupcami povstaleckých síl.


Už o 4 hodiny, o 02:00 hod. 13.02.2010 obsadili príslušníci USMC kľúčové mosty cez zavlažovacie kanály južne od miestneho centra Nad Ali. Zhruba do pol hodiny po príslušníkoch USMC začali v oblasti operovať aj príslušníci britských a afganských špeciálnych síl, s cieľom zaistiť dostatočné množstvo priestorov pre pristátie transportných vrtuľníkov. Britských a afganských špecialistov do priestoru dopravili vrtuľníky Chinook, ktorým pristávacie plochy vytyčovali zhadzovaním svetlíc lietadlá AV-8B Harrier USMC. Prvé vrtuľníky do oblasti dporazilo okolo 02:25 hod. ráno.
Na zabezpečených pristávacích plochách v blízkosti mesta Mardžá sa o 04:00 začína výsadok hlavných síl, tvorených príslušníkmi USMC, britskými, afganskými a francúzskymi vojakmi. Ich prepravu zabezpečuje cca 90 vrtuľnikov Chinook a CH-53E Super Stallion. Britský 1. prápor Kráľovského Waleského pluku (Royal Welsh) zo základne Camp Bastion vysadený na pristávacej zóne Pegas (Pegasus) z chodu obsadzuje pevnosť Talibanu Showal v meste Chah-e-Anjir. Pokiaľ briti zabezpečujú pevnosť, cca 1000 príslušníkov USMC a ANA sa pokúša dostať do mesta Mardžá. Ich postup hustými makovými poľami je ale spomaľovaný množstvom mín a improvizovanými nástražnými výbušnými prostriedkami.
Nad oblasťou tiež operujú americké bezpilotné prostriekdy Predator a vrtuľníky AH-64 Apache, ktorých cieľom sa stávajú postavenie protilietadlových prostriedkov (spravidla veľkorážne guľomety) a povstalci pokúšajúci sa na komunikáciách inštalovať IED, pričom sú hlásené prvé straty na strane povstalcov.
Až do 5:30 ráno sú do oblasti prisúvané posily letecky, následne na svitaní sa ďalšie stovky vojakov začínajú presúvať po komunikáciách, pričom na prekonávanie zavlažovacích kanálov sú nasadené mobilné mosty.
V priebehu dňa boli nasadené aj ďalšie prostriedky USAF - v okrese Laškar Gah bola spojeneckým silám poskytnutá vzdušná podpora bezpilotným prostriedkom MQ-9A Reaper. Operátori zpozorovali povstalcov inštalujúcich IED a zasiahli streľbou. Následne postreľovali a zlikvidovali aj povstalcov utekajúcich z miesta incidentu. Leteckej podpory sa zúčastnil aj bombardér B-1B USAF, ktorý eliminoval presne navádzanou muníciou palebné postavenie ťažkého guľometu ostreľujúceho koaličné sily. Bombardér následne poskytil bojovú podporu aj pri vzdušnej evakuácii ranených.
Úvod operácie bol pre koaličné sily úspešný. Bez strát na vlastnej strane obsadili koaličné sily 11 z 13 cieľových priestorov, odkiaľ úspešne vytlačili povstalecké jednotky. V okolí Mardžá im padlo do rúk niekoľko skladísk s veľkým množstvom zbraní a munície. V priebehu dňa boli britské, americké a kanadské sily nasadené na postupné obsadzovanie okresu Nad Ali, zatiaľ čo príslušníci USMC a ANA sa pokúšali obsadiť centrum Talibanu v meste Mardžá. Aj keď spočiatku bol postup spomaľovaný množstvom mín a IED, hlavne na mostoch cez množstvo zavlažovacích kanálov (vybudovaných v 60. rokoch 20. storočia s podporou USA), nasadením mobilných mostov sa podarilo tieto hrozby odísť a postup urýchliť. Pri postupe boli zároveň 2nd Combat Engineer Battalion bojovo testované nové odmínovacie vozidlá (Assault Breacher Vehicle (ABV), skrátene Breacher, kódové meno Shredder) na podvozku tanku M1 Abrams, ktoré spoľahlivo budovali priechody v oblastiach pokrytých IED. K slovu sa ale dostali aj osvedčené výbušné odmínovače M58 MICLIC. Aj napriek odporu povstalcov sa v priebehu dňa podarilo príslušníkom USMC a ANA preniknúť až do centra Mardžá, ale povstalci neboli z oblasti vytlačení.


V noci z 13.02.2010 na 14.02.2010 sa povstalecké sily v Mardžá skonsolidovali a podarilo sa im preniknúť späť do niektorých oblastí mesta odkiaľ boli vytlačení predchádzajúci deň. Ranné slávnostné vztyčovanie Afganskej štátnej vlajky v Mardžá prerušovali dlhé dávky z ručných zbraní a výbuchy granátov. To sa koaličné sily začali stretávať so sporadickým odporom pri prehľadávaní jednotlivých obydlí, z ktorých mnohé boli plné IED. Okrem prehľadávania mesta s cieľom hľadať a likvidovať zvyšky povstalcov a nelegálne držané zbrane začali americké a afganské jednotky budovať oporné body na strategických miestach mesta (hlavné križovatky, vládne budovy a hlavná mestká tržnica). V priebehu bojov opakovane zasiahli aj prostriedky USAF a US Navy. V okrese Laškar Gah poskytli bezpilotné prostriedky MQ-9A Reaper dvakrát vzdušnú podporu koaličným silám postreľovaním palebných postavení povstalcov ohrozujúcich postupujúcich vojakov streľbou z guľometov. Po zásahoch postavení streľba ustala. Rovnako zasahovalo aj lietadlo US Navy F/A-18C, ktorí presne navádzanou muníciou eliminovali ďalšie palebné postavenie. Neskôr použitím svetlíc vykonali úspešnú demnštráciu sily a umožnili koaličným silám odpútanie sa od protivníka.
V priebehu dňa došlo v Mardžá k tragickému incidentu pri ktorom zahynulo 12 civilných osôb. z toho 10 z jednej rodiny, keď na ich dom dopadli 2 neriadené rakety odpálené z raketometu HIMARS. Ďalšie použitie raketometov v oblasti bolo zo strany velenia koaličných síl zakázané, aj napriek tomu že predbežné vyšetrovanie incidentu naznačovalo, že dom bol používaný Talibmi ako jedno z centier odporu.
Britské sily medzitým pokračovali v čistení mestskej časti Showal, ktoré bolo od roku 2008 pod povstaleckou kontrolou (súčasť Chah-e-Anjir). Britskí vojaci sa museli okrem odporu fanatických Talibov vysporiadať aj s veľkým množstvom nastražených IED. Problém predstavovali aj výbušniny uskladnené vo viacerých manufaktúrach vyrábajúcich IED, ale aj chemikálie vo viacerých prevádzkach spracovávajúcich ópium. Britskí vojaci sa zmocnili niekoľkých desiatok ton surovín na výrobu hašiša a heroínu, ale aj veľkých zásob už vyrobenej drogy.


15.02.2010, tretí deň operácie pokračovali britské jednotky v zaisťovaní bývalého centra povstalcov v Showal. V ich sektore pôsobnosti (severná časť okresu Nad Ali) panoval relatívny pokoj a hlavnou hrozbou zostali nastražené IED.
V zóne zodpovednosti USA, v meste Mardžá pokračovali boje so zvyškami povstalcov, ktoré sa sústredili do 2 častí mesta (severná a centrálna zóna). Americké a Afganské jednotky vytvorili už v predchádzajúcich dňoch na západnej a východnej strane mesta kordón, ktorý mal zabrániť ústupu povstalcov do oblastí pod kontrolou koaličných síl a proti povstalcom postupovali zo severu a juhu. Podľa odhadov zostávalo v meste okolo 100 bojovníkov Talibanu (z celkom 400 na začiatku operácie cca 200 padlo a ďalších 100 sa presunulo do iných oblastí). V priebehu dňa sa koaličným jednotkám podarilo zlomiť odpor a mesto Mardžá obsadiť. V okrese Laškar Gah aj v tento deň zasahovali bezpilotné prostriedky MQ-9A Reaper. Tentoraz proti nastraženým IED, ktoré Reaper zničil explóziou odpálenej rakety.


Aj napriek zlomeniu odporu povstalcov a obsadeniu ich hlavných oporných bodov sa operácia Muštarak 15.02.2010 neskončila a bude prebiehať ešte niekoľko ďalších týždňov.


17.02.2010 opäť zasahovalo US Navy proti povstaleckým silám v Laškar Gah. Lietadlá F/A-18F eliminovali použitím presne navádzanej munície bojové pozície povstalcov, z ktorých ostreľovali koaličné sily. Aj napriek deklarovanému obsadeniu mesta Mardžá sa v meste stále bojovalo. Vojaci prehľadávajúci mesto boli viackrát napadnutí paľbou z rôzne ukrytých bunkrov, na elimináciu ktorých zasahovali aj vrtuľníky AH-64. Okrem likvidácie ukrývajúcich sa povstalcov pokračovali aj práce ženistov vyhľadávajúcich IED a výbušniny.


18.02.2010 ráno zahynul počas vyčisťovacích operácií v priestore Babaji, Nahr-e Saraj (centrálna časť provincie Hílmand) britský dôstojník, Lieutenant Douglas 'Dougie' Dalzell, velitel 2. čaty 1. roty 1. práporu Coldstream Guards. Popoludní zahynul druhý britský vojak - Lance Sergeant David "Davey" Walker, veliteľ sekcie u Right Flank, Scots Guards (1. prápor Scots Guards), ktorý padol pri strete s povstalcami v priestore Nad Ali.
Okrem britov padli aj ďalší 4 vojaci (z toho jeden príslušník ANA). Straty koaličným silám spôsobujú okrem IED najmä ostreľovači Talibanu.
V Mardžá medzitým príslušníci ANA slávnostne vztýčili afganskú štátnu vlajku na miestnom ťažko poškodenom trhovisku. Aj napriek opakovaným útokom ostreľovačov Talibanu boli na ceremoniálu prítomní aj veliaci generál ANA v provincii Hílmand a tiež guvernér provincie.
V okrese Laškar Gah prebiehali lokálne prestrelky medzi koaličnými silami a povstalcami pri ktorých opäť zasahovali prostriedky USAF - bezpilotné prostredky MQ-9A Reaper presne navádzanou muníciou a raketami eliminovali palebné postavenie povstalcov (bunker), odkiaľ povstalci ostreľovali koaličné sily. Pri ostreľovaní presúvajúceho sa konvoja koaličných síl zas zasahovali lietadlá A-10, ktoré paľbou kanóna postreľovali a zničili pozíciu ostreľovačov.


19.02.2010 vysadili vrtuľníky USMC zhruba 20 príslušníkov elitných prieskumných tímov v tyle Talibanu, v oblasti kde operujú ich ostreľovači, s cieľom zlikvidovať hrozbu, ktoru predstavujú.
V priebehu 22.02.2010 došlo v meste Mardžá k ďalšiemu úspechu koaličných síl - jednotkám USMC postupujúcim z juhu a zo severu sa podarilo vytvoriť priechodziu dopravnú tepnu, po ktorej môžu pozemnou cestou prisúvať muníciu a ďalší materiál. Aj napriek deklarovaným úspechom ale koaličné sily priznávajú, že sa nedarí získať spoluprácu miestneho obyvateľstva, ktoré má negatívne skúsenosti z prechádajúcich koaličných operácií v meste v roku 2007 a v marci 2009.


20.02.2010 podnikli v okrese Laškar Gah opakovane zasiahli prostriedky USAF na podporu pozemných síl. Okrem prieskumu podnikli bezpilotné prostriedky MQ-9A Reaper palebnú podporu napadnutej pozemnej jednotke a raketami zničili palebné postavenie povstalcov, odkiaľ bola vedená paľba na spojenecké sily. Operátori prieskumného bezpilotného prostriedku MQ-1 Prtedator (USAF) spozorovali skupinu nepriateľských osôb čakajúcich v úkryte na brehu zavlaýžovacieho kanálu na pr=íchod spojeneskej hliadky. Na cieľ boli navedené iuetadlá US Navy F/A-18F, ktoré paľbou kanónov hrozbu eliminovali. Pozemné sily, ktoré ukončili prieskum miesta incidentu sa dostali do paľby z neďalekého objektu, ktorý bol promptne zničený riadenou strelou odpálenou z bezpilotného prostriedku.


25.02.2010 prebehol ďalší slávnostný ceremoniál vztyčovania afganskej štátnej vlajky. Na trhovisku v Mardžá, pod ochranou ostreľovačov USMC na okolitých strechách a ďalších vojenských jednotiek v okolí vlajku vztyčoval guvernér provincie Hílmand Mohammad Gulab Mangal za prítomnosti brigádneho generála Larry Nicholsona a generálmajora Nicka Cartera . Prítomných bolo aj niekoľko sto miestnych obyvateľov.
Straty:
a) vojenské
- : 14
- : 3
- : 2
- : 120+b) civilné:
: 28


1) Muštarak (Moshtarak) - v arabštine a v jazyku Dari znamená spoločne, spolu
Zdroj: www.nytimes.com
www.nytimes.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Moshtarak
afghanistan.blogs.cnn.com
www.mod.uk
http://www.af.mil/news
www.isaf.nato.int
URL : https://www.valka.cz/Operace-Mustarak-t92907#347821Verze : 0
MOD
Reklama