Operace Lutych

Operation Lüttich

Úvod
Německá protiofenziva následující vylodění a postup Spojenců v Normandii (Operace Neptune), se odehrála v oblasti amerických pozic kolem francouzského Mortain mezi 7. a 13. srpnem 1944. Ve spojeneckých zdrojích je tato ofenziva také uváděna pod názvem protiofenzíva u Mortain.


Cílem ofenzivy nařízené Hitlerem bylo znovudobýt pozice obsazené 1. armádou USA během Operace Cobra a následujících dní, a dosažení pobřeží v oblasti Avranches v patě poloostrova Cotentin tak, aby došlo k rozdělení spojeneckých vojsk na dvě části a tím pádem odříznutí Pattonovy 3. armády postupující do Bretaně, na jih a zpět na východ, kde hrozilo obklíčení.Situace na frontě
Němci


Útok byl nařízen Adolfem Hitlerem 2. srpna 1944. Velitelem německých jednotek na Západě byl v té době generál polní maršál Günther von Kluge. Vzhledem k nedobré situaci na frontě bylo na útok spěcháno (navzdory rozkazu čekat na každý tank, vojáka i letadlo se Kluge a P. Hausser rozhodli nečekat, než se situace ještě zhorší). K dispozici nebyl žádné tankové zálohy, tanky byly staženy z jiných částí fronty (zejmena z britsko-kanadského sektoru), kde budou v dalších dnech citelně chybět.


V Hitlerových představách se do útoku mělo zapojit osm až devět tankových divizí, Luftwaffe měla nasadit veškeré své síly včetně rezervy 1000 stíhacích letounů.


Hlavní německou silou v ofenzivě měl být XLVII. tankový sbor, ale oproti zmateným představám Führera mohl z jiných částí fronty uvolnit jen 4 tankové divize, z toho jednu neúplnou. Do ofenzivy tedy šel s 2. tankovou divizí, 116. tankovou divizí, 2. tankovou divizí SS a částmi 1. tankové divize SS, celkově se zhruba 300 tanků. Tankový sbor byl podpořen dvěma pěšími divizemi a pěti bojovými skupinami sestavenými ze zbytků Tankové instrukční divize a čtyř rozprášených pěších divizí.


Hitler vyslal za Klugem zástupce náčelníka štábu OKW Waltera Warlimonta, aby dohlédl na splnění rozkazu. Kluge navrhoval, aby se německé jednotky stáhly za obrannou linii řeky Seiny a napadaly pozice kolem Caen, ale Hitler 4. srpna 1944 znovu kategoricky trval na útoku v oblasti Mortain.


Kluge nařídil útok na noc ze 6. na 7. srpna 1944, a ve snaze neprozradit útok neměla předcházet žádná dělostřelecká příprava. Úder měl být veden proti americké 30. pěší divizi a k pobřeží. Pokud by byl skutečně překvapivý, měl šanci uspět.


Spojenci

Německý útok
Americké protiútoky
Závěr
Navzdory počátečnímu postupu byly německé jednotky zastaveny díky naprosté spojenecké převaze ve vzduchu, přičemž Němci ztratili téměř polovinu tanků zapojených do útoku. Přestože boje pokračovaly u Mortain ještě dalších 6 dní, americké jednotky během jediného dne převzaly opět iniciativu.


Hitler ignoroval varovaní svých podřízených v oblasti, že šance na úspěch je velmi malá a taková koncetrace obrněných sil na západním konci fronty v Normandii brzy povede k záhubě. Jednotky byly postupně obklíčeny z jihu a s tím, jak se zhroutilo východní křídlo mnoho něměckých jednotek skončilo obklíčeno ve falaiské kapse.Zdroje


en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Operace-Lutych-t186004#542679 Verze : 9
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více