Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Jupiter

Operation Jupiter

     
Název:
Name:
Operace Jupiter
Datum:
Date:
10.07.1944-11.07.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
Místo:
Location:
oblast západně od Caen, kóta 112 a údolí řeky Odon
GPS:
GPS:
49°07'25.00"N 00°27'36.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Richard O'Connor
Strana B:
Side B:
Wilhelm Bittrich
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
VIII. sbor
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
-
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
obsadit Baron-sur-Odon - splněn
obsadit Fontaine-Étoupefour - splněn
obsadit Chateau de Fontaine - splněn
znovu obsadit Hill 112 - splněn částečně
obsadit Éterville - splněn
obsadit Maltot - nesplněn
obsadit levý břeh řeky Orne - nesplněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
John MAN: The Penguin Atlas of D-Day and the Normandy Campaign, Viking, 1994
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Operace-Jupiter-t125916#427337Verze : 0
MOD
Reklama