Operace Charnwood

Operation Charnwood
     
Název:
Name:
Operace Charnwood Operation Charnwood
Datum:
Date:
08.07.1944-09.07.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
Caen a oblast severně od něj Caen and its northern outskirts
GPS:
GPS:
49°10'59.00"N 00°22'10.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Kanada
United Kingdom
Canada
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
John Crocker John Crocker
Strana B:
Side B:
Josef Dietrich
Hans von Obstfelder
Josef Dietrich
Hans von Obstfelder
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
I. sbor I Corps
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
I. tankový sbor SS
LXXXVI. armádní sbor
I SS Tank Corps
LXXXVI Army Corps
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
- fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
- fulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Charnwood
John MAN: The Penguin Atlas of D-Day and the Normandy Campaign, Viking, 1994
http://59div.morssweb.com/?bcaen
URL : https://www.valka.cz/Operace-Charnwood-t125947#427412 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více