Main Menu
User Menu
Reklama

Opava, Dukelské kasárny

Opava, Barracks of Dukla

     
Název:
Name:
Opava, Dukelské kasárny
Originální název:
Original Name:
Dukelské kasárny Opava
Další názvy:
Other Names:
?
Obec:
Municipality:
Opava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
0°0'00.00"N 0°0'00.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#455278Verze : 0
MOD
Dukelská kasárna
Rozsáhlý kasárenský komplex s budovami staršího i mladšího rázu. V součastnosti je objekt hlídaný, avšak až na vojenskou zdravotní službu a vojenskou policii není AČR jinak dále využíván (komplex je opravdu značně rozsáhlý a zabírá nemalé území města Opavy rozhodně by se zde daly zařídit dobré podmínky k bydlení včetně služeb část by se dala využít k podnikatelským účelům (haly, garáže ...). Žel v součastnosti to nevypadá tak, že by byly prostory v brzké době předány např. městu.
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243199Verze : 0
Jedny se starších budov komplexu (jejich stav zvenčí vypadá dobrý).
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243202Verze : 0
Tato fotografie snad trochu pomůže s představou o tom jak rozsáhlá kasárna vlastně jsou (a to se nejedná zdaleka o celou jednu stranu areálu).
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243204Verze : 0
Technické zařízení.
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243205Verze : 0
Jeden ze vstupů do areálu a budovy v jeho okolí.
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243207Verze : 0
V areálu se mj. nachází i několik budov převážně z kovu nebo ze dřeva.
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#243208Verze : 0
Další objekty, hlavní vstup do areálu kasáren, novější i starší objekty.
URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#245276Verze : 0
Kasárny se jmenovaly v období 1. republiky Masarykovy za Rakouska - Uherska arcivévody Rudolfa (Erzherzog Reiner - Landwehrkaserne).


Zdroj:
www.historickasidla.cz
Opava, Dukelské kasárny - Masarykovy kasárny na kolorované pohlednici z roku 1925
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157379527638609.30996.152396488136913/748824991827390/?type=3&theater

Masarykovy kasárny na kolorované pohlednici z roku 1925 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157379527638609.30996.152396488136913/748824991827390/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Opava, Dukelské kasárny - Zdroj:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://velka.valka.cz/galerie/upload/2014/12/19/20141219232817-59cccb50.jpg&imgrefurl=http://velka.valka.cz/galerie/picture.php?/374&h=391&w=571&tbnid=urLUJyACjdnCTM:&docid=WPddy2H84vaHNM&ei=L_HmVb2iDsaQsgHQi7KIAw&tbm=isch&ved=0CGkQMyg8MDxqFQoTCP31u62y2McCFUaILAod0IUMMQ

Zdroj: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://velka.valka.cz/galerie/upload/2014/12/19/20141219232817-59cccb50.jpg&imgrefurl=http://velka.valka.cz/galerie/picture.php?/374&h=391&w=571&tbnid=urLUJyACjdnCTM:&docid=WPddy2H84vaHNM&ei=L_HmVb2iDsaQsgHQi7KIAw&tbm=isch&ved=0CGkQMyg8MDxqFQoTCP31u62y2McCFUaILAod0IUMMQ
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#538617Verze : 1
Historická vyobrazení

Opava, Dukelské kasárny - Historická pohlednice - do roku 1918
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4265657410111229&set=pcb.3925769990814869

Historická pohlednice - do roku 1918
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Opava-Dukelske-kasarny-t69150#665477Verze : 0